Nieuws

Tweede Kamer stelt voortzetting debat over ratificatie VN-verdrag uit naar 2016

07 januari 2016

Op 9 en 10 december heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Het debat is nog niet afgerond, maar wordt op 14 januari 2016 voortgezet.

Algemene toegankelijkheid als wettelijke norm

Tijdens de voortzetting van het debat zal het vooral gaan over de gevolgen van het 'amendement Otwin van Dijk c.s.' (zie hieronder als bijlage). Met het amendement - ingediend door de PvdA, ChristenUnie en Groenlinks - wordt in de wet opgenomen dat algemene toegankelijkheid van goederen en diensten voor mensen met een handicap of chronische ziekte de norm wordt.

Uitstel

Aanvankelijk was de Tweede Kamer van plan het debat op 17 december voort te zetten en op die dag ook te stemmen over de voorstellen. De staatssecretaris heeft echter laten weten meer tijd nodig te hebben om een eindoordeel te geven over dit amendement. Vandaar het besluit tot uitstel van het debat.

Concreet plan van aanpak

Net als de cliëntenorganisaties en de VGN pleitten veel Tweede Kamerleden voor een spoedige concrete uitwerking van het Plan van Aanpak. In reactie hierop meldde de staatssecretaris te verwachten dat halverwege 2016 de plannen concreter zijn ingevuld.

Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van: