Nieuws

VGN pleit voor uitvoering woonplaatsbeginsel achter de schermen

20 juni 2017

Naar aanleiding van de analyse van het inkoopbeleid Wlz 2018 en de reacties van leden heeft de VGN de zorgkantoren opgeroepen het woonplaatsbeginsel achter de schermen te regelen om veel extra administratieve lasten te voorkomen. Daarnaast verzoekt de VGN om een uniform format voor de productieafspraken en om het opnemen van de mogelijkheid de geschilleninstantie in te schakelen. De VGN heeft hierover een brief aan ZN, VWS en de NZa gestuurd.

Woonplaatsbeginsel

De zorgkantoren stellen in hun inkoopbeleid dat het woonplaatsbeginsel leidend is in de contractering en financiering van de Wlz. Hoewel aanbieders en zorgkantoren nog bezig zijn met de impact van dit beleid te inventariseren, is al wel duidelijk dat dit leidt tot een forse toename van de administratieve lasten. Daarnaast is het vaak onduidelijk wat de woonplaats van een cliƫnt is en neemt het risico op fouten in de declaraties daardoor toe. De VGN roept de zorgkantoren daarom op achter de schermen de middelen tussen de zorgkantoren over te hevelen.

Format voor productieafspraken

Met het vereenvoudigen van het budgetformulier van de NZa, moeten de productieafspraken met het zorgkantoor apart worden vastgelegd. Om te voorkomen dat elk zorgkantoor hiervoor zijn eigen format hanteert pleit de VGN bij de zorgkantoren om hiervoor een uniform format te maken.

Geschilleninstantie

Ook voor de Wlz is het sinds kort mogelijk om naast een procedure via de rechter een geschilleninstantie in te schakelen. In het inkoopbeleid is deze mogelijkheid echter niet opgenomen voor de periode in aanloop naar de afsluiting van een contract (precontractuele) fase. De VGN pleit ervoor dit alsnog op te nemen.

Overige punten

Los van de brief (zie bijlage) heeft de VGN ZN gewezen op de onduidelijkheid in het landelijk kader over de termijn van publicatie van het kwaliteitsrapport, de spanning tussen meer extramuraliseren en de zwaarte van de doelgroep en de ongewenste verschillen tussen zorgkantoren.

De brief vindt u in de bijlage.

Zorgaanbieders kunnen nog tot woensdag 21 juni 12 uur vragen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen bij hun eigen zorgkantoor/zorgkantoren indienen.

Deze pagina is een onderdeel van: