Nieuws

VGN publiceert Toolkit Duurzaamheid

21 november 2023

Ook in de gehandicaptenzorg is duurzaamheid een steeds belangrijker thema. Om organisaties in de sector te ondersteunen en inspireren heeft de VGN de Toolkit Duurzaamheid gemaakt. De toolkit geeft zorgorganisaties concrete handvatten om aan de slag te gaan. In de toolkit staat informatie over duurzaamheid in de zorg, met handige websites en hulpmiddelen. Het bevat inspirerende voorbeelden uit de sector en informatie over wetgeving.

Toolkit duurzaamheid VGN

Green Deal Duurzame Zorg 3.0

De toolkit is gebaseerd op de Green Deal Duurzame Zorg 3.0, die door de VGN is ondertekend in 2022. In de Green Deal benadrukken alle betrokken partijen dat verduurzaming van de zorgsector móet en ook kán. In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de nationale CO2-voetafdruk. Daarnaast is 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik toe te schrijven aan de zorg. Met het leveren van zorg draagt de sector dus bij aan de klimaatcrisis, milieucrisis en een toenemende zorgvraag. Het is deze paradox die de zorg wil doorbreken.
 

Inhoud van de Toolkit duurzaamheid VGN

Via de toolkit wil de VGN organisaties inspireren en ondersteunen om ook de gehandicaptenzorg verder te verduurzamen. De doelen en acties worden aan de hand van de vijf thema’s van de Green Deal toegelicht. De voorbeelden, handige websites en concrete acties staan per thema op één plek.

Deze toolkit is tot stand gekomen in samenwerking met ActiZ en de NL ggz, die vergelijkbare toolkits voor hun sector hebben opgesteld.

Noortje Smit lachend
Wil je meer weten?
Neem contact op met Noortje Smit

Deze pagina is een onderdeel van: