Nieuws

VGN reageert op aandacht voor uitluisteren in de nachtzorg

05 september 2017

In Nieuwsuur reageerde VGN-directeur Frank Bluiminck op een reportage over nachtzorg. Hierbij kwam in het bijzonder de toepassing van moderne techniek aan bod. Ouders uitten hun zorg over de effecten van ‘uitluisteren’: is mijn kind veilig en wordt er snel en afdoende zorg verleend als dat ’s nachts nodig is? Nieuwsuur filmde bij Amerpoort een nachtdienst en liet KansPlus aan het woord over dit onderwerp. 

In zijn reactie op de bezorgdheid, toonde Bluiminck begrip, maar hij benoemde ook de voordelen en vindt dat nachtzorg wel vaart bij inzet van technologie. “Wij zien dat het overgrote deel van onze leden 's nachts gebruik maakt van technische hulpmiddelen. Zij hebben daar vrijwel uitsluitend positieve ervaringen mee. Omdat blijkt dat je ’s nachts continu weet wat er in de slaapkamers gebeurt en zo nodig meteen kan handelen.”

Mensenwerk

De kwaliteit van de zorg neemt volgens Bluiminck toe als er een goed doordachte combinatie wordt gemaakt van fysieke aanwezigheid en moderne techniek. “Het is en blijft mensenwerk, laat dat voorop staan. Maar technologie levert een grote bijdrage aan de veiligheid in de nacht. We kunnen in de sector niet meer zonder en kunnen dankzij deze hulpmiddelen overdag extra personeel inzetten.”

Uit ervaringen bij VGN-leden blijkt dat de menselijke wacht per nacht een paar keer langskomt. Als er direct daarna iets gebeurt bestaat de kans dat een cliënt langere tijd op hulp moet wachten. Maar door het uitluisteren worden cliënten gedurende de hele nacht in de gaten gehouden. Zodra een wakkere wacht iets ongewoons hoort, dan zorgt hij er voor dat er meteen iemand heen gaat. Dit betekent continue zorg in plaats van incidentele zorg in de nacht.

Geen bezuiniging

Bluiminck weersprak tegenover Nieuwsuur dat de groei van zorg op afstand het gevolg is van bezuinigingen. “In het begin zou het financiële argument best een rol kunnen hebben gespeeld. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit al lang niet meer zo is. Technologie blijkt een dusdanig grote bijdrage aan de veiligheid in de nacht te leveren dat we niet meer zonder willen.”

Incidenten

Tenslotte kwam een RIVM-rapport uit 2013 ter sprake waarin incidenten worden gemeld, terwijl er uitluisterapparatuur werd toegepast. “Dank zij vooruitgang in technologische toepassingen zijn we steeds beter in staat om goed te registreren, maar technologie is geen wondermiddel,” reageerde Bluiminck. “Na incidenten - of er sprake was van inzet van technologie of niet - hoort een onafhankelijke partij onderzoek te doen en aanbevelingen te doen aan de sector. Die nemen wij zeer ter harte. Wij horen overigens ook van ouders en verwanten dat de veiligheid in de nacht juist is gediend bij toepassing van technologie. Zorgverleners krijgen meer signalen van cliënten die aandacht nodig hebben in de nacht. Wij omarmen dus de technologische ontwikkelingen om de nachten bij de instellingen nóg veiliger te maken.“

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven