Nieuws

VGN onderzoekt zorg en ondersteuning bewoners gehandicaptenzorg in de nacht

13 oktober 2017

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) vindt dat mensen met beperkingen, die afhankelijk zijn van hulp en ondersteuning van gehandicaptenzorgaanbieders, gedurende de nacht veilig moeten zijn. En zich ook veilig moeten voelen.

Daarom maken de meeste gehandicaptenzorgaanbieders, als aanvulling op de professionals die in de nacht beschikbaar zijn om zorg te bieden, gebruik van techniek om deze veiligheid te bieden. Welke techniek in combinatie met hulpverleners – soms slapende en soms wakende zorgverleners - wordt ingezet, is afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt.

Ondersteunende technologie voor het nachttoezicht wordt al jaren ingezet. Over het algemeen tot grote tevredenheid van cliënten en vertegenwoordigers. Uit de Nieuwsuur-uitzendingen van 5 september en 15 oktober komt naar voren dat in sommige gevallen verwanten van de bewoners toch twijfels en zorgen hebben.

De VGN heeft daarom besloten onderzoek te doen naar de veiligheid van bewoners van gehandicaptenzorginstellingen in de nacht. We willen meer inzicht in hoe de nachtzorg is georganiseerd; op welke manier de zorgmedewerkers worden ingezet en welke techniek daarbij ter ondersteuning wordt gebruikt. We willen weten of er incidenten plaatsvinden, hoe deze worden opgevolgd en hoe daarvan wordt geleerd. Daarnaast vinden we het belangrijk te weten welke keuzes er zijn voor de cliënten en hoe zij en hun naasten worden betrokken bij de organisatie van nachttoezicht; de personele inzet in combinatie met het toepassen van technologie gedurende de nacht.

Wij verwachten de uitkomsten van dit onderzoek nog voor het einde van dit jaar. Op basis van de resultaten zullen we met de gehandicaptenzorgaanbieders bespreken of er verbeteringen nodig zijn en hoe de VGN, samen met de gehandicaptenzorgaanbieders, daarin kan helpen.