VGN-reactie op Nieuwsuur over calamiteiten in de nacht

Nieuwsuur laat in haar uitzending van 13 november zien dat volgens de eigen rapporten van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (verder inspectie) in de afgelopen vijf jaar zes calamiteiten in de nacht hebben plaatsgevonden met dodelijke afloop. In deze gevallen werd de nachtzorg ondersteund door technologie zoals uitluisterapparatuur. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) kondigde al eerder aan zelf onderzoek te doen naar zorg en ondersteuning in de nacht. 

Ook in de zorg voor kwetsbare mensen kunnen er fouten worden gemaakt en kan er iets onverwachts gebeuren. Deze situaties zijn dan altijd voor alle betrokkenen zeer ingrijpend. Ook de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) vindt elke calamiteit er een teveel. Maar bij de zes calamiteiten weten we niet wat er is misgegaan gedurende de nacht. We weten niet of het aan de persoonlijke situatie van de cliënt lag, aan het handelen van medewerkers, aan ondersteunende technologie of een combinatie daarvan. Natuurlijk worden aanbevelingen, ook met betrekking tot de ondersteunende technologie, opgevolgd.

Belang van onderzoek na een calamiteit

Onderzoek na een calamiteit is van het grootste belang voor alle betrokkenen, naasten en medewerkers. Een calamiteit, helemaal wanneer er sprake is van een overlijden, heeft voor al deze betrokken een enorme impact. Het is dus voor alle partijen van belang dat wordt onderzocht wat er fout is gegaan, hoe dat heeft kunnen gebeuren en wat ervan valt te leren.

Wie doet het calamiteitenonderzoek?

Bij een calamiteit doet de zorgaanbieder melding bij de inspectie. In de meeste gevallen vraagt de inspectie aan de zorgaanbieder zelf onderzoek te doen naar de calamiteit omdat er op die manier het meeste van de situatie wordt geleerd. Wanneer het gaat om een calamiteit met overlijden wordt altijd een externe onafhankelijke voorzitter ingezet. Deze werkwijze zal de inspectie ook toelichten aan de familie en/of nabestaanden. De inspectie heeft onlangs aangegeven de zorgaanbieders op te roepen om het delen van het onderzoek met de nabestaanden tot standaardbeleid te verheffen. De VGN vindt deze openheid van belang en in de praktijk gebeurt dit ook.

Wanneer de inspectie, als onafhankelijk toezichthouder, van mening is dat het onderzoek onvoldoende is, of wanneer nabestaanden aangeven twijfels te hebben over onderzoek door de zorgaanbieder zelf, zal de inspectie het onderzoek doen. Wanneer de inspectie ziet dat er een calamiteit plaatsvindt waar de hele sector van kan leren, of als er een bepaald patroon wordt gesignaleerd, dan zal de inspectie dat rapporteren aan de VGN zodat wij dat met onze leden kunnen delen.

Rol VGN

De VGN heeft als branchevereniging geen actieve rol bij calamiteiten. Wel hebben wij onder andere de taak om de kwaliteit van de gehandicaptenzorg steeds verder te verbeteren. Dit gebeurt op basis van nieuwe inzichten, kennis, ervaring en innovatie waarvoor de branche het Kwaliteitskader, het Nationaal Programma Gehandicaptenzorg Gewoon Bijzonder en de Kwaliteitsagenda heeft ontwikkeld. Naast kwaliteit van leven voor mensen met een beperking en meedoen in de samenleving is veiligheid – voor cliënten en medewerkers - een belangrijk onderwerp.

Onderzoek VGN naar zorg en ondersteuning in de nacht

Mede naar aanleiding van de publiciteit rondom de ondersteuning van de nachtzorg met technologie, heeft de VGN al eerder aangegeven onderzoek te gaan doen naar de zorg en ondersteuning in de nacht. We willen met dit onderzoek antwoord geven op vragen die cliënten, verwanten en soms ook medewerkers hebben bij de organisatie van de zorg en begeleiding in de nacht. En met de bevindingen kunnen we kijken hoe we hier, samen met de leden, waar nodig verbeteringen kunnen aanbrengen. 

Kamervragen

Naar aanleiding van de eerdere Nieuwsuur-uitzending zijn er Kamervragen gesteld. Deze vragen zijn vandaag door Hugo de Jonge, minister van VWS, beantwoord en kunt u lezen in de bijlage.

Deze pagina is een onderdeel van