Nieuws

VGN roept zorgverzekeraars op tot landelijk uniforme, vaste, reële Wlz-tarieven voor 2018

29 mei 2017

De zorgkantoren hebben in hun contouren inkoopbeleid 2018 aangegeven dat zij het tarief regionaal vaststellen en toch niet tot overeenstemming zijn gekomen over een landelijk uniform vast tarief. Samen met ActiZ heeft de VGN een oproep gedaan aan de Wlz-uitvoerders om dit besluit te heroverwegen en toch tot landelijk uniforme reële vaste tarieven te komen.

Landelijk uniforme reële vaste tarieven

De VGN pleit voor uniform, regelarm en meerjarig inkoopbeleid in de Wlz. De VGN is ook groot voorstander van persoonsvolgende bekostiging. De zorgkantoren nemen persoonsvolgende bekostiging steeds meer op in hun reguliere inkoopbeleid, zodat de cliënt bepaalt waar hij zijn zorg wil afnemen en de zorgaanbieder daar – binnen de beschikbare contracteerruimte - voor betaald krijgt. Helaas hebben de zorgkantoren ervoor gekozen eigen beleid te blijven hanteren voor het bepalen van de tarieven. De VGN vindt dit ongewenst omdat het leidt tot administratieve belasting (verschillende criteria die leiden tot een tarief en verschillende tarieven tussen regio’s). Daarnaast past het niet in de stappen die worden gezet naar persoonsvolgende bekostiging (er is voor een cliënt met dezelfde zorgbehoefte niet in alle regio’s een gelijk bedrag beschikbaar). Ook hangen de verschillen niet samen met de kenmerken van een regio. De VGN heeft daarom samen met ActiZ de directies van de zorgverzekeraars opgeroepen om hun beleid voor 2018 te herzien en tot een landelijk uniform reëel vast tarief per zorgprofiel te komen.

De brief van VGN en ActiZ vindt u hieronder.

Deze pagina is een onderdeel van: