Nieuws

Analyse hoofdpunten zorginkoopbeleid Wlz 2019

08 juni 2018

Op 1 juni hebben de zorgkantoren hun inkoopbeleid 2019 gepubliceerd. Een analyse van de inkoopdocumenten geeft het beeld van veelal continuering van ingezet beleid. Wel blijven we verschillende accenten tussen de Wlz-uitvoerders zien, waardoor de afspraken en gesprekken worden beïnvloed.

wlz

Analyse

In bijgaand overzicht geven wij weer op welke punten het gezamenlijke landelijke beleid is gewijzigd en hoe de verschillende Wlz uitvoerder invulling geven aan het landelijk beleid. Landelijk is de grootste wijziging de inkoop van fysieke locaties in de regio’s waar deze zich bevinden.  De uitwerking hiervan is niet in alle regio’s gelijk.  Verder is afgesproken dat de NHC en NIC ook in 2019 niet onderhandelbaar is.

Regionaal zien we het volgende beeld:

  • Regionaal verschillende aanpak in soort document, veelal aanvulling op lopend beleid (t/m 2020) al dan niet geïntegreerd in regionaal inkoopdocument, Menzis nieuw beleid 2019-2023
  • Tarieven veelal gelijk aan 2018, veelal regionaal vaste tarieven. Menzis nieuwe systematiek obv honoreringslijst, Z&Z lager percentage, DSW nieuwe systematiek met scores op elementen
  • Persoonsvolgende bekostiging bij alle zorgkantoren, beleid bij overschrijding contracteerruimte verschillend
  • Meeste zorgkantoren hebben nog lopende meerjarencontracten t/m 2020. Bij Menzis en DSW contract voor 5 jaar mogelijk
  • Kwaliteitsdialoog gericht op verbetering
  • VGZ reserveert deel contracteerruimte voor ontwikkelruimte en klantfricties
  • Verschillende onderwerpen en accenten bij afspraken en gesprekken obv. verschillende visies en speerpunten, hierdoor zien we geen verdere uniformering

De zorgkantoren geven tot 21 juni de mogelijkheid om vragen te stellen over het gepubliceerde inkoopbeleid. Voor de juridische aspecten rond zorgverkoop aan zorgkantoren verwijzen wij zorgaanbieders graag naar de recent uitgebrachte 'Handreiking juridisch kader zorgverkoop Wlz aan zorgkantoren'.

Op 28 juni hebben de zorgkantoren hun Nota van Inlichtingen gepubliceerd. U vindt de wijzigingen in de analyse hier.

Downloads