Nieuws

VGN schrijft VWS over ‘niet onderhandelen NHC’

14 maart 2017

De VGN heeft samen met Actiz, GGZ-Nederland en de RIBW-alliantie overleg gevraagd met VWS (de Directeuren-Generaal C. van de Burg en B. van den Dungen) om de naderende onderhandelbare integrale tarieven ter discussie te stellen.

stapels met munten en een houten huisje

In oktober 2016 hebben we u geïnformeerd over onze visie op de NHC. De VGN is van mening dat de tarieven voor het vastgoed vaste bedragen moeten zijn, zodat er niet jaarlijks onderhandeld hoeft te worden met het risico van wisselende en dalende tarieven.

Inmiddels zijn de gesprekken met de NZa en met ZN gestart. In lijn met het voorgenomen beleid gaan de NZa en ZN uit van integrale onderhandelbare tarieven. De branches hebben daarom VWS hierover geschreven. Kern:

  • Het investeringsklimaat staat onder druk; er moet juist extra geïnvesteerd worden in de komende tijd; dat verdraagt zich niet met lagere, onderhandelbare tarieven.
  • Het hele zorgstelsel staat onder druk; de banken vragen stabiele businesscases en ook dat vraagt om stabiele tarieven.

Voor het overleg hebben we drie onderwerpen aangedragen:

  • Onderhandelbare NHC; onze inzet is: vaste tarieven.
  • Er moet juist meer worden geïnvesteerd: brandveiligheid, duurzaamheid en domotica.
  • We bepleiten een integrale afweging met andere lopende trajecten, zoals de herijking van de ZZP-tarieven per 2019 en de positionering van de behandelcomponent.

De brief treft u als bijlage aan.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: