Nieuws

VGN start project met gemeenten en mensen met een LVB

15 april 2021

Vanaf april 2021 gaan gemeenten, ontwerpbureau Muzus en de VGN een strategiekit maken, samen met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Het doel van dit project is om gemeenten handvatten en inspiratie te bieden voor inclusieve dienstverlening. Tijdens de kick-off op 15 april werd er een start gemaakt.

<a href="https://www.freepik.com/vectors/people">People vector created by pch.vector - www.freepik.com</a>

Meedoen voor iedereen

Vanuit haar visie streeft de VGN naar een samenleving waarin iedereen gewoon kan meedoen. Maar in de praktijk en ook uit onderzoek blijkt dat meedoen voor mensen met een LVB niet vanzelfsprekend is. Onze maatschappij is complex en snel, wat voor problemen kan zorgen. Dit speelt ook in de dienstverlening van gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan moeilijk te begrijpen informatie of brieven, of lastige websites waar je zaken digitaal moet regelen. Iets meer alertheid en sensitiviteit voor een LVB kan veel problemen voorkomen. Daarom werken gemeenten, de VGN en mensen met een LVB nu aan een Strategiekit (werktitel) voor alle gemeentes van Nederland. Zoals de werktitel suggereert richt het project zich niet op het ontwikkelen van nieuwe tools, maar op hoe gemeenten alle bestaande tools en kennis ‘strategisch’  kunnen inzetten. Voor meer bewustwording en beter passende, inclusieve gemeentelijke dienstverlening.

Naast de VGN en Muzus nemen de volgende partijen deel: gemeente Amersfoort, Amsterdam, Utrecht, Zwolle, Hardenberg. Ook de gemeenten Leeuwarden, de VNG, Divosa, Humanitas DMH en de LFB denken actief mee in dit project.  

Kick-off bijeenkomst

Hoe zorgen we ervoor dat mensen met een LVB gewoon kunnen meedoen aan de samenleving? Hoe nemen we obstakels weg, bijvoorbeeld in de toegang tot hulp, en voorkomen we uitsluiting? Welke kennis, expertise en tools bestaan er hiervoor? Wat zijn goede voorbeelden uit de praktijk? Tijdens de eerste bijeenkomst op 15 april gingen de betrokken partijen over deze vragen met elkaar in gesprek.

Ontwerpbureau Muzus gebruikt de discussies uit deze eerste bijeenkomst als basis voor het project. Muzus gaat nu aan de slag met interviews met LVB-ervaringsdeskundigen en gemeentemedewerkers.

Waar lopen mensen met een LVB zoal tegenaan? In onderstaande video vertellen ervaringsdeskundigen over dagelijkse uitdagingen:

Uw input is welkom!

Heeft u vragen of tips die van waarde kunnen zijn voor dit project? Neem dan gerust contact op met Sjors de Ruiter (sderuiter@vgn.nl) of Helma van den Berg (helma@muzus.nl).

Onze Visie 2030: een betekenisvol eigen leven, gewoon meedoen

De VGN werkt voor het project dat in dit artikel is beschreven aan meer bewustwording over mensen met een LVB, samen met ervaringsdeskundigen én sociale partners. Ook zorgt dit project voor praktische hulpmiddelen voor dienstverleners om mensen met een LVB te herkennen. En te ondersteunen als dat nodig is. Hierdoor wordt meedoen in de samenleving voor mensen met een beperking weer een stukje vanzelfsprekender. We komen hiermee dichterbij het doel dat we in Visie 2030 beschrijven:

Nederland heeft in 2030 een samenleving waarin mensen met een beperking kunnen meedoen. Een samenleving waarin iedereen een betekenisvol leven kan leiden, ongeacht de zwaarte van een beperking. 

Meer over Visie 2030 lees je hier.

Noortje Smit lachend
Wil je meer weten?
Neem contact op met Noortje Smit