Nieuws

VGN stuurt brief naar de Tweede Kamer over dilemma's zorgbonus: 'belofte maakt schuld'

15 april 2021

Op donderdag 15 april debatteert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Ook de zorgbonus 2021 komt aan bod. Minister Van Ark heeft in een brief aan de Tweede Kamer haar dilemma’s over de zorgbonus 2021 uitgelegd en twee opties ter discussie voorgesteld. Opties die voor de VGN onaanvaardbaar zijn. Daarom stuurde de VGN een brief naar de Kamerleden waarin een derde optie wordt voorgesteld: een ophoging van het budget, want belofte maakt schuld. 

blonde vrouw glimlacht naar lachende jongen

Twee opties binnen de zorgbonus

In haar brief aan de Tweede Kamer schetst Van Ark, de minister voor Medische Zorg en Sport, dat het beschikbare budget voor de zorgbonus voor 2021 en het hoge aanvraagpercentage bij de bonusregeling 2020, om een andere vormgeving vraagt om binnen het beschikbare budget te blijven. Twee opties stelt zij voor. In de eerste optie krijgt een beperkte groep zorgmedewerkers een bonus van 500 euro, waarbij zorgmedewerkers uit onder andere de gehandicaptenzorg buiten de boot vallen. In de tweede optie wordt de bonusregeling opengesteld voor alle branches binnen de sector Zorg en Welzijn, maar wel verlaagd tot een bedrag van 200-240 euro.

De minister motiveert haar eerste optie als volgt: 'om een zo objectief mogelijke keuze te maken, kijken we naar die branches met relatief veel zorg voor Covid-19 patiënten en/of een relatief hoog ziekteverzuim met daardoor een extra hoge belasting van personeel’. VGN stelt dat als je die criteria toepast op de gehandicaptenzorg, je niet anders kan dan deze medewerkers includeren in de eerste optie. 'Rapportages laten zien dat het ziekteverzuim onder zorgmedewerkers in onze branche hoger is (7,08%) dan in andere zorgsectoren op de verpleeghuizen na (8,03%). We zitten meer dan ooit boven het zorgbreed-gemiddelde (6,83%) en we zien nog steeds oplopende verzuimcijfers in de afgelopen maanden. Het directe gevolg? Een tekort aan personeel en een extra belasting van medewerkers.' 

Derde optie: ophoging budget

VGN stelt in de naar de Kamerleden gestuurde brief een derde optie voor, onder het mom belofte maakt schuld. 'Verhoog het budget voor de zorgbonus 2021, want de twee door Van Ark genoemde opties doen geen recht aan de situatie in de gehandicaptenzorg. Medewerkers werken dagelijks met cliënten met verhoogde kwetsbaarheid voor corona, veelal in situaties waarin afstand houden niet mogelijk is. De minister gaat daar geheel en al aan voorbij.'

VGN ziet een verruiming van de budgettaire kaders als een gerechtvaardigde optie om de gewekte verwachtingen rondom de zorgbonus waar te maken. 'De zorgprofessionals en hun werkgevers rekenen op u. Dat zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg níet en hun collega’s in de (verpleeghuis)zorg wél in aanmerking komen voor de bonus, kunnen wij niet uitleggen. U wel?'

Ronella Bleijenburg