Nieuws

VGN voedt kamerdebatten over voortgang HLZ

15 april 2015

Staatssecretaris Van Rijn heeft in een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer een voortgangsrapportage gegeven op de transitie HLZ. De inhoud en de toonzetting leverden flink wat respons op van de oppositie en de media. Van Rijn spreekt van een ‘zorgvuldige uitvoering, die daardoor beheerst verloopt’.

De VGN begrijpt dat Van Rijn drie maanden na de start van de transitie eerder van een half vol glas dan van een half leeg glas spreekt. Het neemt niet weg dat we signalen ontvangen dat er nog een aanzienlijk aantal knelpunten bestaat. Mede daarom ziet de VGN uit naar de debatten op 22 (Jeugdwet) en 30 april (Wmo/WLZ).

Om die debatten zo goed mogelijk inhoudelijk te voeden, schrijft de VGN voor elk debat een gedetailleerde brief aan de Tweede Kamer. In deze brieven neemt de VGN standpunten in over verschillende issues, die zijn gebaseerd op de praktijk in de eigen ledenkring. Deze brieven worden uiteraard, zodra ze gereed zijn, met de VGN-leden gedeeld.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven