Nieuws

VGN-voorzitter Dupuis: inclusie geen gepasseerd station

22 februari 2013

Het is de VGN gebleken dat het interview met voorzitter Heleen Dupuis en directeur Hans Schirmbeck in het tijdschrift Markant van februari aanleiding heeft gegeven tot onbegrip bij de pleitbezorgers van inclusie. Het gaat daarbij om uitspraken over het onderwerp inclusie en het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Heleen Dupuis zei in het interview dat de discussie over inclusie klaar is. Zij licht die uitspraak als volgt toe: “Natuurlijk heb ik daarmee niet bedoeld dat inclusie een gepasseerd station is. Wat ik wél bedoelde is dat de standpunten in deze discussie inmiddels helder zijn. De meeste VGN-leden neigen naar de zienswijze ‘waar het kan is inclusie eerste keus, waar het niet kan zijn andere vormen van begeleiding gewenst’. Dat is ook de opvatting van de inspectie en in de politiek. Het is dus weinig effectief om elkaar op die punten te blijven bestrijden. Laten we met elkaar in gesprek blijven en aan de slag gaan.”

Op de vraag hoe de VGN denkt over het genoemde VN-verdrag, antwoordde Heleen Dupuis dat we in Nederland al doen wat er in het verdrag staat en dat we daarmee relatief gezien een vooruitgeschoven post zijn. Zij verklaart zich nader: “Daarmee heb ik niets anders willen zeggen dan dat wij het in Nederland beter doen dan gemiddeld. Onze zorg is één van de beste van Europa, en trouwens ook één van de duurste. Daarmee zeg ik niet dat er in onze samenleving geen barrières meer zijn voor mensen met een beperking, absoluut niet. Dat is en blijft een punt van aandacht. Daarom zijn we ook, samen met vele anderen in de sector, volop bezig om naar nog meer vooruitgang en verbetering voor onze cliënten te zoeken. Maar de realiteit is helaas wel dat ook de gehandicaptenzorg moet inleveren en het zal nog een hele klus zijn om het bestaande niveau te handhaven.”

De redactie van Markant inventariseert op dit moment de verschillende standpunten met betrekking tot inclusie en het VN-verdrag en zal in het voorjaar uitgebreid aandacht besteden aan de stand van zaken.