Nieuws

VGN vraagt Tweede Kamer om aandacht voor financiële onzekerheid vanaf 1 juli 2020

04 juni 2020

Vanmiddag, donderdag 4 juni, debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de VGN aandacht gevraagd voor de financiële onzekerheid vanaf 1 juli 2020 voor de gehandicaptenzorg. De VGN pleit er voor dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de periode van financiële steun voor de gehandicaptenzorg. Het uitvoering geven aan de stappen van de routekaart die de minister op 19 mei aan de Kamer presenteerde voor mensen met een kwetsbare gezondheid is anders niet realistisch.

Financiële onzekerheid door corona

Door de coronacrisis ervaren veel zorgaanbieders financiële onzekerheid. Daarom zijn er afspraken gemaakt over het waarborgen van deze financiële zekerheid. Deze steun is nodig omdat de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen leiden tot minder omzet en tegelijkertijd ook tot extra kosten in de zorg, ondersteuning en jeugdhulp aan mensen met een beperking. 

Het is nu begin juni. We hebben naar verwachting nog een lange periode voor de boeg, waarin we als samenleving moeten leven met het coronavirus. Op 1 juli zullen er nog, zoals voor iedereen in Nederland, een groot aantal maatregelen gelden om gezondheidsrisico’s te beperken.  Maar vanaf 1 juli is de financiële zekerheid voor aanbieders niet meer geregeld. 

In de beleidsregel ‘SARS-CoV-2 virus’ voor de Wlz loopt de compensatie voor meerkosten tot 31 december 2020, maar voor de compensatie voor omzetderving geldt vooralsnog de einddatum van 30 juni 2020. In het sociaal domein is de zorg nog groter. De VNG bericht, dat in overleg met het kabinet, is besloten dat de compensatie voor omzetderving wordt verlengd tot 1 juli en daarna stopt. Vandaag is een regeling voor meerkosten gepresenteerd, maar ook die geldt vooralsnog maar tot 1 juli. De VGN pleit er dan ook voor dat de minister zo snel mogelijkheid duidelijkheid biedt over de periode van financiële steun voor de gehandicaptenzorg. 

Uitgebreide informatie vindt u in de brief in de bijlage.

Het Kamerdebat is vanaf 14.00 uur te volgen op www.tweedekamer.nl