VGN wil aandacht voor gehandicapten bij begroting VWS

Op 12 december spreekt de Tweede Kamer over de begroting van VWS. De VGN vraagt de Kamerleden om de kansen en problemen van kwetsbare mensen met een beperking niet te vergeten. De samenleving moet daadwerkelijk toegankelijk worden. Ook zijn extra financiële middelen nodig voor kwaliteit van leven van ernstig gehandicapten. Verder pleit de VGN voor investeringen in innovatie, minder regels en meer maatwerk voor de cliënt en specifiek arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg.

Toegankelijkheid

Uit het recent gepubliceerde monitor van het College voor de rechten van de mens blijkt dat op jezelf wonen of gewoon onderwijs krijgen voor mensen met een beperking nog steeds geen normale zaak is. De situatie voor mensen met een licht verstandelijke beperking is urgent, deze groep heeft het moeilijk in onze steeds complexere samenleving. Hoe inclusiever de samenleving, hoe zelfstandiger deze groep kan (blijven) functioneren. De gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. We vragen de minister de implementatie van het VN-verdrag voortvarend op te pakken en de gemeenten op hun rol te wijzen.

Extra middelen nodig voor kwaliteit van leven ernstig gehandicapten

Een aantal groepen, zoals kinderen met ernstige verstandige en meervoudige beperkingen en licht verstandelijk beperkte mensen met zeer ernstige gedragsproblemen, hebben extra aandacht nodig. In de begroting wordt hier wel beleidsmatig op in gegaan, maar er is geen extra geld beschikbaar. Dit is echter wel nodig. De VGN brengt momenteel in kaart wat nodig is.

Investeer in innovatie

VGN leden hebben grote ambities om met behulp van technologische vernieuwingen het leven van mensen met een beperking te verbeteren en hun zelfstandigheid te vergroten. Deze ambitie schreeuwt om experimenten en investeringen. Wij vragen de minister om innovatie een impuls te geven en dit gezamenlijk op te pakken.

Met minder regels meer maatwerk voor de cliënt

De VGN is blij met de toezegging van de minister om in te zetten op fors minder bureaucratie. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van al bestaand onderzoek en ervaring met regelarme zorg. Door regelarme zorg is verdere persoonsvolgendheid en maatwerk voor de cliënt mogelijk. De VGN stelt voor om op dezelfde wijze als het kwaliteitskader gehandicaptenzorg wordt gewerkt, gezamenlijk met alle betrokken partijen te werken aan een concrete aanpak van regeldruk.

Arbeidsmarkt

De VGN maakt zich grote zorgen over de arbeidsmarktsituatie in de gehandicaptenzorg. De minister heeft een aantal goede stappen gezet om dit aan te pakken, maar wij missen een specifieke aanpak voor onze sector.

In de bijlage vindt u de brief die de VGN aan de Kamerleden heeft gestuurd.

 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Gera van der Woude
Telefoonnummer
Gera van der Woude

Deze pagina is een onderdeel van