Nieuws

Vierde VGN Monitor Sociaal Domein

02 juli 2015

Onvoldoende expertise bij wijkteams, te strakke sturing op algemene voorzieningen, aanhoudende stijging van administratieve lasten en magere verwachtingen over 2016. Het integrale rapport van de vierde meting van de Monitor Sociaal Domein toont aanhoudende zorg onder aanbieders. Het rapport biedt de resultaten van een digitale vragenlijst en achttien verdiepende face-to-face interviews die in april onder de leden van de VGN zijn uitgezet.

De belangrijkste conclusies uit het rapport:

  • De monitor laat zien dat aanbieders nog steeds moeite hebben met de organisatie van de toegang en de toeleiding van zowel de Wmo als de Jeugdwet. In sociale wijkteams is bijvoorbeeld nog vaak onvoldoende expertise aanwezig over mensen met een beperking.
  • De VGN-leden constateren dat gemeenten vaak strak sturen op het gebruik van algemene voorzieningen; sommige gemeenten kopen zelfs geen maatwerkvoorzieningen in. Aanbieders benadrukken dat hierdoor het risico op escalatie groot is, omdat niet tijdig adequate hulp wordt ingezet.
  • De administratieve lasten bij aanbieders zijn nog steeds aanzienlijk en zijn verder toegenomen. Het proces van facturatie en declaratie verschilt per gemeente en er wordt nog veel gefactureerd en gedeclareerd met Excel-bestanden. Het laatste vloeit voort uit de niet vlekkeloze werking van iWmo en iJeugd.
  • De inkoop voor 2016 wordt spannend, omdat veel aanbieders verwachten dat budgetten en tarieven verder onder druk komen te staan.

 

In de bijlage vindt u het volledige rapport.

Downloads

Deze pagina is een onderdeel van: