Nieuws

Vijfde platform duurzaamheid in teken van kennisdeling

14 oktober 2020

Op 13 oktober 2020 organiseerde de VGN de vijfde bijeenkomst van het platform duurzaamheid. Het was een Webinar, met ruim 40 deelnemers. De VGN besprak de aanpak vanuit de brancheorganisatie. ASVZ besprak hoe je met een goed energiemanagement grote voordelen van bij verduurzaming kunt behalen. Het bureau ‘Onze zorg is opgewekt’ gaf een inspirerend verhaal over verlaging van de exploitatielasten in combinatie met CO2-reductie, over bewustwording van gedrag en hoe dat kan helpen bij verduurzamen. Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg besprak hoe het zorgorganisaties kan helpen bij verduurzaming en bij het werken met de portefeuilleroutekaart.

Webinar afbeelding.

‘CO2-reductietool Zorg’

Door alle ‘corona-perikelen’ was het al even geleden dat we de vierde bijeenkomst hielden (september 2019). De ervaring leert echter wel dat ook digitale bijeenkomsten veel kunnen opleveren, hoewel de interactie en discussie toch minder waren dan bij de vorige bijeenkomsten. Bij alle presentaties kwam de zogenoemde ‘CO2-reductietool Zorg’ aan de orde. Met dit instrument kunnen instellingen een duurzaamheidsroute uitstippelen, die tevens aan de ‘energie-audit’ voldoet. Driekwart van de aanwezigen gebruikt deze tool of gaat het gebruiken. Het merendeel van de aanwezigen gaf aan dat men zich voorlopig richt op de doelstelling van de overheid voor 2030: halvering van de CO2-uitstoot in 2030. Het einddoel van de overheid (2050, een reductie van de uitstoot naar nul) ligt toch wel erg ver weg. Ook was interessant te vernemen dat 58% van de deelnemers de inschatting maakt dat de organisatie voor een belangrijk deel op eigen financiële kracht de streefnorm van 2030 verwacht te kunnen halen.

De voorbeelden vanuit ASVZ en OZIO werkten inspirerend op de deelnemers en leiden hopelijk tot veel navolging en nieuwe initiatieven in de organisaties (bewustwording en gedragsbeïnvloeding). Het levert een fors besparingspotentieel op. Het energiemanagement van ASVZ is te uitgebreid om hier te noemen, maar de bijgesloten presentatie spreekt boekdelen. Het Expertisecentrum ging daarnaast nog in op de ‘Milieuthermometer Zorg’ en op de reeds genoemde CO2-reductietool Zorg.

In de bijlagen voegen we de presentaties toe en enkele extra documenten met achtergrondinformatie en verwijzingen naar sites. De hele Webinar is via deze link te beluisteren: https://attendee.gotowebinar.com/recording/7564693185916487691

 

 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: