Nieuws

Vierde platform duurzaamheid in teken van bewustwording

27 september 2019

Op 23 september 2019 organiseerde de VGN de vierde bijeenkomst van het platform duurzaamheid. Er waren zo’n 40 deelnemers. De VGN besprak de aanpak vanuit de brancheorganisatie. Abrona hield samen met ‘Onze zorg is opgewekt’ een inspirerend verhaal over bewustwording. Het RIVM ging in op pijler 4 van de Green Deal: de gezond makende leefomgeving.

energie

Er kwamen drie onderdelen aan de orde:

  • De VGN besprak de stand van zaken vanuit de Vereniging (wat vindt het bestuur, wat is onze ambitie en hoe ondersteunt het bureau de leden). Voor een samenvatting verwijzen we naar bijlage 1. De Green Deal kent vier pijlers: energietransitie, circulariteit, schoon water en een gezond makende leefomgeving. De nadruk heeft tot nu toe gelegen bij pijler 1 (met o.a. de routekaarten voor zorginstellingen).
  • Abrona presenteerde samen met verduurzamingspartner ‘Onze Zorg is Opgewekt’ haar bewustwordingsbeleid inzake duurzaamheid. Abrona betrekt actief al haar cliënten en medewerkers middels een uitgebreid duurzaamheidsprogramma. Ze toonden enkele interactieve materialen waarmee ook bewoners aan de slag gaan met bewust duurzaam leven. Duurzaam leven is niet alleen een zaak van management, maar juist van alle betrokkenen (professionals, bewoners, familie) samen. vanuit de zaal kwamen veel vragen, waaronder bijvoorbeeld ‘schaamte’ (moet je je schamen als je nog steeds vliegreizen maakt?) of juist ‘trots’ (ik ben trots dat ik fiets in plaats van autorijd). Abrona en OZIO zetten juist in op trots. Mooie voorbeelden ter lering voor alle aanwezigen.
  • Het RIVM ging in op pijler 4, de gezondheid bevorderende zorgomgeving. VWS heeft opdracht gegeven inzicht te geven in de werkzaamheid van verschillende activiteiten/maatregelen die door instellingen worden getroffen op de gezondheid én op duurzaamheid. In twee zorgorganisaties bleek daar al extra aandacht voor te bestaan (’s Heeren Loo en Cello). In overleg met deze organisaties zal het RIVM deze twee voorbeelden meenemen in de analyse. Andere organisaties kunnen zich zeker ook aanmelden.

 

Voor vragen over de workshops en pilots duurzaam inkopen kunt u contact opnemen met Jesse Schrama (jesse.schrama@intrakoop.nl).

Voor vragen over de bewustwording kunt u contact opnemen met Nikki Kerkhof van Abrona (nikki.kerkhof@abrona.nl) of met Linda Schuurs van Onze zorg is opgewekt (lindaschuurs@isopgewekt.nl)

Voor meer voorbeelden rond pijler 4 kunt u contact opnemen met Nicolette Warmenhoven (nicolette.warmenhoven@rivm.nl).

In bijlage 1 treft u een notitie van de VGN aan met de stand van zaken per september 2019.

In bijlage 2 staan enkele sheets met links naar sites en workshops die u mogelijk helpen bij uw duurzaamheidsbeleid.

Bijlages 3 en 4 bevatten de presentaties van Abrona/OZIO en RIVM.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: