Nieuws

Vilans start ondersteuningsprogramma Medisch-generalistische zorg in de regio

11 juli 2023

Om de medisch generalistische zorg aan mensen met een beperking en kwetsbare ouderen toegankelijk te houden/maken, voert Vilans samen met het ministerie van VWS en de Erasmus Universiteit Rotterdam een programma Medisch-generalistische zorg (MGZ) in de regio uit. Dit programma richt zich op andere manieren van het organiseren van MGZ en ondersteunt en stimuleert regionale initiatieven voor een toekomstbestendige medische zorg.

Medisch generalistische zorg

De toegankelijkheid van MGZ staat onder druk door toenemende complexiteit van de zorgvragen en groeiende schaarste van zorgprofessionals. Dit brengt vraagstukken van organisatie en verdeling van schaarste met zich mee. Er lopen meerdere trajecten om tot verbeteringen van de toegang tot MGZ te komen. Het Programma Medisch generalistische zorg in de regio van Vilans, VWS en Erasmus Universiteit is er daar een van.

Programma MGZ in de regio

Dit programma is een samenwerking van Vilans, VWS en Erasmus Universiteit Rotterdam. Vilans heeft een rol als strategisch adviseur en implementatie deskundige voor de regio’s en vormt hierbij een verbindende rol tussen zorgorganisaties, zorgkantoren, zorgverzekeraars, huisartsendiensten en VWS. Ook is Vilans kennisverspreider en aanspreekpunt voor regionale initiatieven. Erasmus Universiteit voert een formatieve evaluatie uit in een aantal regio’s, in bestuurlijke netwerken en bij beleidsmakers om zo geleerde lessen en de consequenties van beleid duidelijk te krijgen. VWS is in dit programma de verbinder met het landelijk beleid, wet-en regelgeving en landelijke partijen. In een brochure over het programma vind je meer informatie.

Ondersteuningsteam

Een ondersteuningsteam van Vilans stimuleert en faciliteert regionale initiatieven die met MGZ aan de slag zijn - of willen gaan - bij het vinden en ontwikkelen van organisatie- en domeinoverstijgende oplossingen. Versnelling wordt gefaciliteerd door ondersteuning te bieden op vraagstukken rondom strategie en implementatie. Samen met de regionale partners wordt in kaart gebracht wat nodig is voor het zetten van de volgende stap naar toekomstbestendige medische zorg in de betreffende regio. Daarbij is het (bestuurlijk) eigenaarschap belegd bij het regioproject.

Ondersteuning is mogelijk voor zowel een (domeinoverstijgende) regiotafel als voor een zelfstandig regionaal initiatief.

Hier vind je meer informatie over de ondersteuningsmogelijkheden en aanmelden. 

Landelijke netwerkbijeenkomst

Op vrijdag 22 september organiseren Vilans en Erasmus Universiteit een landelijke netwerkbijeenkomst over medisch generalistische zorg. Meer informatie over deze bijeenkomst en inschrijven vind je hier.

Portretfoto van Biance Roos
Wil je meer weten?
Neem contact op met Bianca Roos

Deze pagina is een onderdeel van: