Nieuws

Visie op het zorglandschap 'Ruimte voor jeugdhulp'

19 juni 2015

In 2014 hebben gemeenten, Rijk en branches afgesproken met een visie op het zorglandschap te komen voor de (bovenregionale) specialistische jeugdhulp. Een werkgroep met deelnemers vanuit de gespecialiseerde jeugdbranches, de gemeenten en het Rijk is met deze vragen aan de slag gegaan. De werkgroep heeft in april de notitie Ruimte voor jeugdhulp opgeleverd. Deze notitie vindt u als bijlage bij dit artikel.

Bij het ontwikkelen van de notitie heeft de werkgroep zichzelf de volgende vragen gesteld: welke ontwikkelopgave is er voor het jeugdstelsel, zodat kinderen beter kunnen worden ondersteund bij het opgroeien en opvoeden? En hoe kunnen de noodzakelijke veranderingen op een zorgvuldige en juiste manier plaatsvinden? Welk verandertraject past hier bij? De notitie die de werkgroep heeft opgeleverd beschrijft eerst een aantal uitgangspunten / leidende principes en vervolgens ontwikkelopgaven voor de jeugdhulp: op regionaal niveau en op  bovenregionaal en landelijk niveau. Het is aan gemeenten en aanbieders om met deze opgaven aan de slag te gaan.

Op 14 april jl. is de notitie naar de Tweede Kamer gestuurd als bijlage bij de brief waarin Staatssecretaris Van Rijn (VWS) de Kamer informeert over de stand van zaken in de eerste maanden van het nieuwe jeugdstelsel.  

 

Foto van Maartje van der Rijt
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt

Deze pagina is een onderdeel van: