Nieuws

Visie van het Rijk op rechtmatigheidscriteria Wmo en Jeugdwet

05 november 2015

Gemeenten en zorgaanbieders zijn met hun accountants in gesprek over de beste oplossing voor problemen met rechtmatigheid in hun onderlinge betalingsverkeer. Ze bepalen samen op welke wijze de landelijke wet- en regelgeving mogelijk bijdraagt aan de problematiek. Afgesproken is dat het Rijk een analyse maakt van de invloed van landelijke wet- en regelgeving op deze geconstateerde rechtmatigheidsproblematiek. Bijgevoegde notitie Jeugdwet en Wmo 2015 rechtmatigheidscriteria is het resultaat van deze analyse.

abonnementstariefwmo

In de notitie geeft het Rijk aan welke interpretatie moet worden gegeven aan de verschillende bepalingen van wet- en regelgeving waarin financiële- en/of procedurele rechtmatigheid aan de orde is en of deze bepalingen bijdragen aan de rechtmatigheidsproblematiek.

De notitie richt zich op:

  • De Wmo 2015 en de Jeugdwet;
  • De bepalingen uit de wet en regelgeving die betrekking hebben op de gemeenten (bijlage 1 van de notitie bevat een volledig overzicht);
  • De bepalingen die direct van invloed zijn bij het bepalen van de voorwaarden voor een goedkeurende verklaring in de gemeentelijke jaarrekening 2015. Dit betreft het recht op verstrekking van jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning, omvang en duur van jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning, etc.

Het Rijk concludeert dat de landelijke wet- en regelgeving weinig tot geen belemmeringen met zich meebrengt waar het gaat om de problematiek van omvang en duur. De eisen die wet- en regelgeving stelt aan gecertificeerde instellingen (GI's) worden verantwoord via het Keurmerkinstituut en bij pleegzorgaanbieders via het jaardocument.

Meer informatie over de Modeloplegger rechtmatigheid Wmo en Jeugd vindt u hier

 

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: