Nieuws

Visio publiceert jaarmagazine 2013 over vakmanschap

26 maart 2013

Gister is het tweejaarlijkse jaarmagazine van Koninklijke Visio verschenen, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Het centrale thema is vakmanschap. In dit relatiemagazine komen via tal van interviews onderdelen van het vakmanschap uit de dagelijkse praktijk van Visio aan de orde. Visio toont hiermee de verscheidenheid aan kennis dat zij in huis heeft. De artikelen zijn geschreven door slechtziende en blinde tekstschrijvers.

Wat is vakmanschap en hoe ervaren cliënten van Visio dit? Hoe houd je vakmanschap op peil en hoe bouw je het verder uit? Dit zijn enkele vragen die aan de orde komen in een gesprek tussen cliënt Paul Zijlstra, wetenschapper Ruth van Nispen, oogarts John van Haarlem en directeur Kennis & Expertise bij Visio Peter Verstraten onder leiding van bestuurder Jo Triepels.

Zes hoofdartikelen
In zes hoofdartikelen van het magazine komen onderdelen van het vakmanschap uit de dagelijkse praktijk van Visio aan bod. Hoe worden cliënten die op latere leeftijd een visuele beperking krijgen toegerust om terug te keren in hun baan? En hoe worden leerlingen voorbereid op een plaats in het arbeidsproces? Wat betekenen de digitale hulpmiddelen voor het revalidatieproces, woonvoorzieningen en onderwijs? Ook het belang van wetenschappelijk onderzoek en de leerstoelen wordt belicht. Daarnaast vertellen cliënten, verwijzers en professionals uit verschillende delen van Nederland hoe zij het vakmanschap van Visio ervaren.

De artikelen in het jaarmagazine zijn geschreven door slechtziende en blinde tekstschrijvers. Vier op het thema geïnspireerde kunstfoto’s zijn gemaakt door een groepje slechtziende, blinde en ziende mensen onder leiding van fotografe Anja Ligtenberg.

Downloaden
Op de website van Visio is aanvullende info te vinden behorende bij de publicatie zoals een filmpje, audio-interviews en interessante links. Het jaarmagazine is als pdf of tekstversie te downloaden via www.visio.org/jaarmagazine.

Degenen die geïnteresseerd zijn in een gesproken versie, kunnen deze (gratis) bestellen via de afdeling Communicatie, Irma van Rijen, 088-58 58 560 of irmavanrijen@visio.org.