Nieuws

VNG start werkgroep integrale bekostiging Jeugd

17 augustus 2015

De VNG is een werkgroep gestart over integrale bekostiging jeugd. Gemeenten en jeugdhulporgaanbieders zijn hierin vertegenwoordigd. Eind 2015 komt de werkgroep met een eindresultaat, dat gemeenten in 2016 kunnen gebruiken voor de inkoop van de jeugdhulp die vanaf 1 januari 2017 wordt ingezet. De VGN zal actief in deze werkgroep participeren.

De werkgroep staat onder voorzitterschap van Monique Peltenburg, adviseur Directeuren Sociaal domein.

Wat doet de werkgroep voor gemeenten en aanbieders?
De aanleiding voor deze werkgroep is dat in verschillende regio’s nagedacht wordt over innovatie in de bekostiging van de taken waarvoor gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk werden.

 

 

 

  • De werkgroep gaat een aantal van die regionale voorbeelden analyseren, daar de hoofdlijn uithalen en één of meer beste varianten onderscheiden die andere regio’s kunnen overnemen.
  • De werkgroep gaat gemeenten en aanbieders helpen om het inzicht in de opbouw van kosten te vergroten. Ook de toekomst van de bekostiging jeugd-GGZ, waar nu nog wordt gewerkt wordt met producten in de basis GGZ en DBC’s is hier onderdeel van.
      

Plan van aanpak
Een uitgebreide toelichting op aanleiding, opdrachtgeverschap en de op te leveren producten staat in het plan van aanpak, dat u onderaan dit bericht vindt. Eind 2015 zal de werkgroep een eindresultaat opleveren, zodat gemeenten dit in 2016 kunnen gebruiken voor de inkoop voor de jeugdhulp die vanaf 1 januari 2017 wordt ingezet.

Meer informatie

U vindt alle verslagen en documenten van de werkgroep op www.vng.nl/werkgroepintegralebekostigingjeugd

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: