Nieuws

Voorbeelden en regelingen respijtzorg

Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Mantelzorgers houden op deze manier de zorg langer vol en doen zelf nieuwe energie op.

Het Expertisecentrum Mantelzorg heeft een infographic ontwikkeld met betrekking tot respijtzorg. De infographic toont verschillende vormen van respijtzorg. Daarnaast wordt er een overzicht van de relevante wetten en regelingen gegeven.

Deze pagina is een onderdeel van: