Nieuws

Voorgenomen maatregelen financierbaarheid Dienst Justitiële Inrichtingen

03 oktober 2022

Op 23 september heeft de Minister voor Rechtsbescherming bijgevoegde brief aan de Kamer verstuurd met maatregelen om de taken en middelen van DJI weer in balans te brengen. Het maatregelenpakket dat de Minister nu aan de Kamer heeft gecommuniceerd bestaat uit het bevriezen van de gevangeniscapaciteit op het huidige niveau; herinvoeren van eigen bijdrage forensische zorg; uitstel van bovenwettelijke verduurzaming gebouwen; besparingen op de bedrijfsvoering DJI.

Succesvolle lobby van het Forensisch Netwerk en de branches
Eén van de eerder voorgenomen maatregelen betrof het alleen aanbieden van forensisch begeleid wonen, ambulante behandeling en begeleiding na een klinisch behandeltraject (oftewel het afschaffen van FBW en ambulante behandeling en begeleiding als er geen zorg vooraf is gegaan). Dit zou gaan om een besparing van ruim 50 miljoen euro. Deze maatregel was voor de leden van het Forensisch Netwerk (FN) en de branches onacceptabel, onhaalbaar en contraproductief. Onze reactie op deze maatregel hebben wij in diverse bijeenkomsten met DJI en het ministerie van JenV toegelicht. Ook hebben wij deze bezwaren rechtstreeks met brieven aan de Minister en de Vaste Kamercommissie kenbaar gemaakt. Onze bezwaren tegen de voorgenomen maatregel zijn gehoord, want in het definitieve pakket van maatregelen is deze maatregel van tafel. 
Het FN heeft de afgelopen maanden ook actief meegedacht met alternatieve maatregelen, zoals de herintroductie van de eigen bijdrage WLZ voor forensische patiënten. De herintroductie van de eigen bijdrage WLZ voor forensische patiënten voorkomt ongelijkheid tussen patiënten. Deze maatregel heeft ook een plaats gekregen in het totaalpakket.

Hoe nu verder
De taken en middelen zijn met het maatregelenpakket nog niet volledig in balans gebracht. Er resteert nog een tekort van 46 miljoen in 2024 en ongeveer 23 miljoen structureel. De Minister heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om hier maatregelen voor te treffen, hiervoor komt uiterlijk in het voorjaar 2023 een nieuwe Kamerbrief waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen. Het Forensisch Netwerk en de branches zullen hier goed bij betrokken blijven.  

Met vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met hhuizinga@vgn.nl.

 

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: