Nieuws

Voorlichtingsproducten veilige toegang tot zorgwoningen

10 juli 2017

Door het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) is in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie een  stappenplan ontwikkeld voor veilige toegang tot zorgwoningen. Dit stappenplan is in samenspraak met andere partijen ontwikkeld en bestemd voor zorginstellingen, gemeenten, woningcorporaties, politie, zorgverzekeraars en andere geïnteresseerden

Stappenplan
Professionals en bestuurders volgen dit stappenplan om veilige toegang van derden, zoals thuiszorg, tot (zorg)woningen te realiseren en om toegang van ongewenste personen, zoals inbrekers, tegen te gaan. Bij elke stap staat het beoogde resultaat centraal. Vervolgens wordt de weg naar dit resultaat beschreven in een aantal acties. Zo zijn er eisen rond organisatorische maatregelen en techniek. Ook wordt aangegeven waar professionals eventueel terecht kunnen voor meer informatie, verdieping of toelichting. Let wel: elke situatie vergt maatwerk. Dit stappenplan biedt dan ook een handvat en moet niet als leidraad gezien worden.

FAQ
Verder ontwikkelde CCV een veel gestelde vragen en antwoordenlijst. Het CCV krijgt  regelmatig vragen over het gebruik van sleutelkluisjes en over het installeren van toegangssystemen. Wanneer uw organisatie ook vragen heeft of gesteld krijgt, dan ontvangen zij deze graag. Eventueel reeds voorzien van uw antwoord. Zij kunnen deze vragen dan toevoegen aan dit onderdeel van de website.

Onderzoek
In dit verband wijzen we u op een onderzoek van Vilans en het aanvullende onderzoek van CCV hierop. Het CCV onderzocht een aantal systemen en heeft daarvan een samenvatting met aanbevelingen en handige tips gemaakt.

Vervolg
Vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie krijgt het CCV tot aan het einde van het jaar de mogelijkheid om deze voorlichtingsproducten of de opgedane kennis en leerervaringen van zorginstellingen onder de aandacht te brengen. Kent u partijen die over deze materie bij gesproken willen worden, dan kunt u contact opnemen met chris.vandernat@hetccv.nl.