Nieuws

Voorlopige versie rekentool Wmo 2024 individuele begeleiding

10 oktober 2023

In opdracht van de VNG, VGN, Zorgthuisnl, ActiZ en GGZ Nederland heeft Berenschot in 2020 voor het eerst een rekentool ontwikkeld voor de berekening van de tarieven voor Wmo-huishoudelijke hulp en individuele begeleiding. Deze rekentool wordt ieder jaar geactualiseerd in verband met wijzigingen in de cao’s en sociale premies. De voorlopige rekentool 2024 is vanaf nu beschikbaar.

Rolstoel Wmo

Kostprijzen in kaart met de voorlopige rekentool

In deze voorlopige rekentool 2024 zijn alle op dit moment bekende gegevens voor het komende jaar geactualiseerd zoals de cao en de sociale lasten. Gezien de lopende gesprekken tussen veel aanbieders en gemeenten over kosten en tarieven is ervoor gekozen om deze voorlopige versie te publiceren. De rekentool heeft als doel de partijen op een transparante en eenvoudige manier in staat te stellen om kostprijzen in kaart te brengen voor de Wmo-voorzieningen hulp bij het huishouden en individuele begeleiding, in lijn met de AMvB Reële prijs.

Begin 2024 volgt de definitieve rekentool 2024.

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van: