Nieuws

Update rekentool Wmo tarieven individuele begeleiding

In opdracht van de VNG, VGN, Zorgthuisnl, ActiZ en GGZ Nederland heeft Berenschot in 2020 voor het eerst een rekentool ontwikkeld voor de berekening van de tarieven voor Wmo-huishoudelijke hulp en individuele begeleiding. Deze rekentool wordt ieder jaar geactualiseerd in verband met wijzigingen in de cao’s en sociale premies. De rekentool 2021 is vanaf nu beschikbaar.

blonde vrouw glimlacht naar lachende jongen

De rekentool helpt gemeenten en zorgaanbieders het gesprek over kosten en tarieven te voeren langs een transparante structuur, in lijn met de AMvB Reële prijs.

Het doel is om op een transparante en eenvoudige wijze kostprijzen in kaart te brengen voor de Wmo voorzieningen Hulp bij het Huishouden en individuele begeleiding. De (Excel-)tool is voorzien van een uitgebreide handleiding, daarmee verwachten we dat dit instrument behulpzaam zal zijn bij de onderhandelingen over reële tarieven.

Jaarlijkse actualisatie
De rekentool houdt rekening met de toepasselijke cao’s voor de VVT, GHZ, GGZ en Sociaal werk. In verband met wijzigingen in de cao’s plus actuele informatie over pensioenpremies en sociale zekerheid wordt de rekentool ieder jaar geactualiseerd. Op de site van VNG kunt u de geüpdatete versie van de rekentool (versie 2021) vinden.

Wijzigingen rekentool 2021 ten opzichte van rekentool 2020
Deze rekentool is een geüpdatete versie van de rekentool van 2020. In deze update zijn de volgende punten gewijzigd die van invloed zijn op de uiteindelijke kostprijs:

  • Bruto uurlonen
  • Pensioenpremies en sociale lasten
  • Een aantal suggesties zijn toegevoegd/aangepast (voor overhead(kosten en verzuim). 

Verschillen in de kostprijs gebaseerd op de rekentool 2021 t.o.v. van de kostprijs gebaseerd op de rekentool 2020 kunt u inzichtelijk maken door de gegevens uit de rekentool 2020 in te vullen in de rekentool van 2021. U ziet daarmee het effect van de pensioenpremies en sociale lasten plus cao-loonstijgingen. 

Deze pagina is een onderdeel van: