Nieuws

Voorschrift Zorgtoewijzing 2017 gepubliceerd

22 december 2016

Zorgverzekeraars Nederland heeft het voorschrift zorgtoewijzing 2017 gepubliceerd. Omdat het Voorschrift zo laat beschikbaar is gekomen heeft VGN er bij ZN op coulance aangedrongen.  Tevens heeft ZN op verzoek van onder meer VGN de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet. 

scrabble blokjes met tekst tijd voor verandering

Het Voorschrift Zorgtoewijzing 2017 maakt onderdeel uit van de overeenkomst tussen zorgorganisaties en zorgkantoren. Het voorschrift volgt de processtappen die de cliënt in de Wlz doorloopt. ZN heeft het Voorschrift Zorgtoewijzing 2017 en een aparte bijlage ‘Belangrijkste wijzigingen Voorschrift Zorgtoewijzing 2017’ op hun site gepubliceerd.

Een belangrijke wijziging in dit voorschrift brengen we in deze eerste reactie onder uw aandacht. Het betreft een verduidelijking van de kaders rond de beoordeling van behandeling groep wanneer een cliënt een modulair pakket thuis (mpt) heeft. Het zorgkantoor kan extra financiële ruimte toekennen voor de inzet van individuele behandeling of dagbehandeling wanneer het beschikbare budget voor een mpt wordt overschreden. Zorgkantoren doen dit wanneer de zorgaanbieder of behandelaar de noodzaak hiervan voor de cliënt goed kan onderbouwen. Daarnaast heeft het zorgkantoor de mogelijkheid om behandeling voor maximaal drie jaar toe te kennen voor cliënten onder de 18 jaar.

Implementatie

VGN vindt het een slechte zaak dat het Voorschrift Zorgtoewijzing 2017 zo laat in het jaar beschikbaar is gekomen en heeft dat ook kenbaar gemaakt aan ZN. VGN heeft erop aangedrongen dat er enige coulance komt om het voorschrift goed te laten landen. ZN/zorgkantoren streven ernaar het voorschrift op 1 februari 2017 volledig in gebruik te nemen.  Mochten er knelpunten in de uitvoering voordoen, kunnen zorgorganisaties het gesprek met het zorgkantoor aangaan. Het doel is om in gezamenlijkheid het voorschrift zo zorgvuldig mogelijk te implementeren, omwille van een eenduidig, cliëntgericht en doelmatig uitvoeringsproces in de Wlz. 

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude