Nieuws

Voortgang in CAO-onderhandelingen

De onderhandelingen over de CAO gehandicaptenzorg verlopen voorspoedig. De VGN en vakorganisaties spreken in een goede sfeer over de uitdagingen op de arbeidsmarkt van de gehandicaptenzorg. 

Een belangrijk thema in de onderhandeling is de blijvende inzetbaarheid van medewerkers. Daarnaast wordt gesproken over  het eigentijds houden van de arbeidsvoorwaarden. De problematiek rond nabetaling van ORT tijdens vakantie legt echter druk op de onderhandelingen.

Op 31 maart worden de onderhandelingen hervat. Dan moet blijken of we het eens worden over de oplossingen voor de geschetste vraagstukken.

Deze pagina is een onderdeel van: