Nieuws

Voortgang CAO-onderhandelingen

04 mei 2015

Afgelopen woensdag heeft de derde ronde van de CAO-onderhandelingen plaatsgevonden. Er is vooral gesproken over twee complexe onderwerpen: de consequenties van de invoering van de transitievergoeding in relatie tot de wachtgeldregeling en de mogelijkheid om meer arbeidsvoorwaarden in de eigen onderneming vast te stellen (decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming).

Er is sprake van constructief overleg. We zijn het in grote lijnen eens over het decentraliseren van zeggenschap over werktijden en het belang vroegtijdig te investeren in de arbeidsmarktfitheid van medewerkers. Over de financiering van dit laatste onderwerp verschillen we nog met de vakorganisaties van mening.

De onderhandelingen worden op 12 mei vervolgd. Naast de besproken onderwerpen staan de volgende onderwerpen nog op de agenda: wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid, flexibiliteit en werkzekerheid, vakantie en verlof en de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Zolang er geen nieuwe CAO is, blijft de CAO 2014/2015 van toepassing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de CAO-helpdesk, 030-27 39 719 (ma. t/m vrij. van 9.00 tot 12.00 uur) of caohelpdesk@vgn.nl.

Deze pagina is een onderdeel van: