Nieuws

Vragen en antwoorden overheveling GZSP per 2020

16 januari 2020

In juni 2019 informeerden we u over de eerste fase van de overheveling van de Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntengroepen (GZSP) naar de Zorgverzekeringswet. De prestaties van de Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) en van de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) zijn per 2020 overgegaan naar de Zvw. Het heeft consequenties voor de inkoop (verzekeraars contracteren nu rechtstreeks met de AVG of zorgorganisaties die deze zorg leveren). Maar het heeft ook consequenties voor de huisarts die nu als eerste moet verwijzen (de indicaties lopen niet meer via het CIZ).

Vragen

Na de publicaties in juni 2019 kwamen in de praktijk vragen en onduidelijkheden naar voren. Als betrokken partijen hebben we de belangrijkste vragen opgesplitst in een deel voor de huisartsen (als eerste verwijzers) en een deel voor de patiënten.

Het gaat voor de verwijzers om vragen/antwoorden als: wat houdt die zorg in, waar kan ik een AVG vinden, hoe weet ik welke AVG is gecontracteerd, hoe zit het met het eigen risico voor de patiënt, wat kan ik wel/niet declareren, hoe zit het met behandeling voor jongeren onder de 18? In totaal 19 Q’s and A’s, zeker ook informatief voor onze organisaties die deze zorg leveren.

Ook worden 10 Q’s and A’s gegeven met informatie voor de patiënten zelf.

De beide documenten voegen we als bijlagen toe.

Downloads

Downloads

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: