Nieuws

Vragenlijst Stoppen-met-roken zorg

16 februari 2022

Met behulp van een (zeer) beknopte vragenlijst onderzoeken we of organisaties een stoppen-met-roken aanbod hebben voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

vrouw breekt sigaret in tweeen met handen

Aanleiding

Zoals u weet, draagt de VGN bij aan de beweging richting een rookvrije gehandicaptenzorg (zie o.a. www.vgn.nl/rookvrij). Voor een deelproject hiervan onderzoeken we kort of er een specifiek aanbod is voor cliënten met een licht verstandelijke beperking, waarbij zij ondersteund worden bij het stoppen met roken.

Doel

Van een aantal zorgorganisaties heeft de VGN gehoord dat zij worstelen met het bieden stoppen-met-roken zorg aan cliënten met een LVB. Dit zowel qua aanbod als qua financiering hiervan. Om ondersteuning te kunnen bieden (in welke vorm dan ook), hebben we inzicht nodig in hoe andere organisaties dit aanpakken.

Meedoen 

Om inzicht te verkrijgen in de ondersteuningsaanpak en het -aanbod is er een korte enquête ontwikkeld. Deelname kost u ±5 minuten van uw tijd en wordt zeer gewaardeerd. 

Klik hier om de vragenlijst in te vullen

Deelnemen kan t/m 9 maart 2022. 

 

 

Deze pagina is een onderdeel van: