Nieuws

V&VN publiceert Kernset Patiëntproblemen

25 januari 2016

De Nationale Kernset Patiëntproblemen is beschikbaar voor implementatie. De kernset zorgt voor eenmalige registratie van zorggegevens door gebruik van eenduidige termen. Zo kunnen zorggegevens worden uitgewisseld en zijn ze herbruikbaar in verschillende zorgsectoren. De Nationale Kernset verbindt de verschillen tussen classificaties en bevordert een eenduidige opvatting over verpleegkundige zorg. Het zet de patiënt of cliënt centraal en levert een bijdrage aan het integreren van richtlijnen en zorgstandaarden.

Waarom een kernset patiëntproblemen? 

De zorg aan patiënten wordt vaak door verschillende zorgverleners geleverd. Dikwijls ook in verschillende sectoren, bijvoorbeeld bij de huisarts, het ziekenhuis en terug in de thuissituatie. Verpleegkundigen en verzorgenden werken in al die verschillende sectoren en leggen vast welke problemen zij identificeren. De Kernset Patiëntproblemen is bedoeld om eenduidig, ofwel voor één uitleg vatbaar, problemen vast te leggen. 

Voordelen van standaardisatie van patiëntproblemen

Het standaardiseren van patiëntproblemen levert de volgende voordelen op:

  • patiëntgegevens worden uitwisselbaar, vergelijkbaar en herbruikbaar voor alle zorgprofessionals
  • werken met een set eenduidige termen voorkomt dubbele registratie en fouten, het draagt bij aan het verminderen van registratielast voor verpleegkundigen en verzorgenden
  • communicatiemogelijkheden tussen zorgprofessionals en patiënt, maar ook tussen zorgverleners onderling worden vereenvoudigd
  • het zorgtraject van de patiënt is beter te volgen.

De Kernset Patiëntproblemen is onderdeel van in totaal vijf kernsets. Er wordt toegewerkt naar kernsets voor interventies, zorgresultaten, observaties en meetinstrumenten.

Meer informatie

Een uitgebreide beschrijving van de kernset, de achtergronden en de gebruiksmogelijkheden vind u op de websites van V&VN en Nictiz.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: