Nieuws

Wat is dat? Gespikkeld samen leven?

02 juli 2018

Samen wonen onder één dak. Ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en anderen, vormen een gemeenschap binnen de muren van een (voormalig) verzorgingshuis of appartementencomplex. Dit is ‘Gespikkeld samen leven’, het nieuwe concept van Philadelphia Zorg.

In dit concept staan de woorden ‘Geluk’, ‘Gemeenschap’ en ‘Talent’ centraal. Niet alleen voor de bewoners, maar ook voor alle mensen in de wijk. De bewoner met een verstandelijke beperking krijgt meer zelfvertrouwen doordat hij iedere dag helpt met koken, tafel dekken en de afwas. De oudere bewoner met beginnende dementie voelt zich minder eenzaam en de buurman van drie straten verderop, is blij dat er weer veel activiteiten in de wijk worden georganiseerd in de grote gemeenschappelijke ruimte van deze woongemeenschap.

Wooncomplexen die met leegstand worden bedreigd krijgen zo een nieuwe bestemming. Het sluit goed aan bij de nieuwe beweging in de samenleving; het verlangen onderdeel te zijn van iets groters dan alleen jezelf. Een goede mix van deze (nieuwe) bewoners, met het uitgangspunt dat iedereen iets meebrengt, bijvoorbeeld veiligheid, geborgenheid en aandacht, past hier bij. Philadelphia Zorg brengt dit in de praktijk. Je bent er voor elkaar en vanuit dat samen delen help je elkaar spontaan. Dat onbewuste helpen gaan bewoners steeds leuker vinden. Omdat ze er zelf zoveel voor terug krijgen. En dat ervaar je alleen als je het ook echt doet.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: