Nieuws

Website De Lichtenvoorde over technologische ondersteuning en hulpmiddelen

20 november 2014

Technologische ondersteuning en hulpmiddelen zorgen er voor dat mensen met een beperking zelfstandig kunnen zijn en blijven. Mensen met een beperking zijn vaak op zoek naar deze hulpmiddelen. Veel informatie hierover is versnipperd en producten zijn vaak moeilijk vindbaar. Daar is nu de website www.mensentechniek.com van De Lichtenvoorde voor.

Op de website kunnen bedrijven in verschillende categorieën informatie over een product plaatsen. Dit kan door middel van foto, film en/of tekst. Op de website wordt duidelijk aangegeven hoe dat moet.

De bezoeker van de website ziet de productinformatie en kan daarop reageren, om meer informatie vragen of de website van het betreffende bedrijf bezoeken. Tevens is het voor iedereen mogelijk een vraag of probleem waar nog geen oplossing voor is voor te leggen. Bedrijven en organisaties kunnen daar op reageren.

De Lichtenvoorde is een zorginstelling voor mensen met een beperking en richt zich op jeugdzorg, volwassenzorg, ouderenzorg, werken en vrije tijd in Oost-Gelderland. Al een aantal jaren is De Lichtenvoorde in de gehandicaptensector koploper als het gaat om het gebruik van technologie in de zorg. Onze ruime ervaring hierin willen wij graag delen. Ook vinden wij het belangrijk om aan mensen met een beperking te laten zien wat allemaal mogelijk is en welke hulpmiddelen er bestaan. Hierdoor kunnen zij langer zelfstandig wonen en leven. Want meer eigen regie en een gevoel van eigenwaarde geeft zelfvertrouwen! Met behulp van technologie kunnen wij ook de werkomstandigheden van de medewerkers verbeteren en tenslotte is er de noodzaak om efficiënter te werken. Daarom hebben wij dit initiatief genomen.

Het plaatsen van de informatie is tot eind 2014 geheel kosteloos. Wij hopen dat veel bedrijven en organisaties dit initiatief gaan ondersteunen zodat er een uitvoerig platform van (technologische) ondersteuning ontstaat.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website www.mensentechniek.com Meer weten over De Lichtenvoorde? Kijk dan op www.delichtenvoorde.com.