Nieuws

Week tegen Kindermishandeling van start

20 november 2017

"Kindermishandeling is, samen met andere vormen van huiselijk geweld, het grootste geweldsprobleem van onze samenleving. Voor mij zal de aanpak ervan de komende jaren een absolute prioriteit zijn." Met deze woorden gaf minister Hugo de Jonge (VWS) vanmorgen in Theater Diligentia in Den Haag het startsein voor de Week tegen Kindermishandeling.

Het thema van de Week tegen Kindermishandeling is dit jaar 'Verbind voor het kind'. Het belangrijkste doel: professionals bewustmaken van het belang van goede samenwerking om kindermishandeling effectief aan te pakken. Professionals worden deze week extra gestimuleerd om hun krachten te bundelen, kennis en ervaring met elkaar te delen en van elkaar te leren. Ook de stem van (ervaringsdeskundige) jongeren en ouders krijgt daarin een belangrijke plek.

Actieplan

Tijdens de kick off van de Week liet minister De Jonge weten kindermishandeling drastisch te willen terugdringen. In het voorjaar van 2018 komt hij daarom met een breed actieplan waarbij drie zaken belangrijk zijn: mishandeling voorkomen, eerder en beter in beeld brengen, en duurzaam oplossen. "Het wordt een enorme opgave, maar ik denk dat we kindermishandeling effectiever kunnen aanpakken dan tot nu toe is gedaan. We kunnen van mensen niet vragen om kindermishandeling op te lossen, maar wel de mishandeling van één kind. Er is maar één iemand nodig om de cirkel van geweld te doorbreken. Elke Nederlander kan die ene zijn. Die ene leraar, die ene buurman, die ene huisarts. We mogen niet wegkijken", aldus De Jonge.

Activiteiten

Tot en met 26 november zullen in het hele land, lokaal en regionaal, activiteiten worden georganiseerd om aandacht te vragen voor kindermishandeling. Denk aan bijeenkomsten op scholen over de (mogelijke) gevolgen van een vechtscheiding voor kinderen, theatervoorstellingen over hoe je kindermishandeling en huiselijk geweld kunt herkennen, bijeenkomsten voor professionals over geweld in gezinnen, met aandacht voor: preventief handelen, gezinnen in beter beeld krijgen én samenwerken voor een duurzame oplossing.

De activiteiten kunnen betrekking hebben op alle vormen van kindermishandeling, of het nu verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik betreft, of dat kinderen getuige zijn van huiselijk geweld.

Een overzicht van alle activiteiten staat op de website Weektegenkindermishandeling.nl

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: