Nieuws

Werk en activiteiten midden in de maatschappij, terugblik Lab 2030

29 december 2021

Hoe zorg je ervoor dat dagbesteding van meerwaarde is voor de mensen die er werken (de cliënten), de begeleiders én de maatschappij? Estinea en Reinaerde doen hier een inspirerend boekje over open tijdens het tweede Lab 2030 op 2 december. Het is voor Estinea en Reinaerde zo vanzelfsprekend, midden in de maatschappij en lijkt zo makkelijk georganiseerd. Hoe doen ze dat? Wat is er nodig om het te kunnen organiseren? Vanuit de mediastudio van Pluryn ging Gijs Wanders hierover in gesprek met werkers en medewerkers vanuit beide organisaties. Dit leverde veel tips, goede ideeën en een interessante dialoog op met de deelnemers.

Werk en activiteiten midden in de maatschappij

Reinaerde

“De organisatie heeft een draai gemaakt”, vertelt Tjitske Tabak, accounthouder Wmo en Jeugd bij Reinaerde. “Dagbesteding wordt met publiek geld gefinancierd. We willen daarmee ook iets terug doen voor de samenleving. Voorheen maakten we producten die wij leuk vonden, bijvoorbeeld in onze ateliers. Nu maken we alleen nog maar producten waar echt vraag naar is. We zijn bijvoorbeeld overgestapt van het maken van kaarsen naar het maken van taarten in opdracht. We zijn ook selectief in de klussen die we doen. Zo hebben wij een opdracht om stoelen schoon te maken in een leeg gebouw geweigerd omdat dit geen meerwaarde biedt voor de mensen die er werken. Waar we wel voor kiezen zijn klussen midden in de samenleving.”

De Bombardon, een kleine uitvalsbasis naast het theater in Veenendaal, is daar een mooi voorbeeld van. Vanuit die locatie waaieren mensen de hele dag uit om was op te halen bij een school, koekjes te brengen naar het theater of richting eetafspraken met ouderen die niet graag alleen eten. De mensen die werken bij de Bombardon zijn daarmee welkome en bekende gezichten in de wijk. Als er even rust nodig is, dan is er op de Bombardon altijd begeleiding aanwezig om dat te bieden. Ingrid van Tweel, manager bij Reinaerde, vertelt enthousiast: “Wij vragen altijd: Waar wil je meer van? Wij vinden het belangrijk dat mensen hun eigen netwerk en eigen succes organiseren, met een beetje stut en steun van Reinaerde.”

Even terug naar de taarten

Thijs maakt appeltaarten, monchoutaarten en in Sinterklaastijd natuurlijk ook speculaas. Hij is bij de bakkerij terecht gekomen na een stage vanuit school. Hij werkt inmiddels van negen tot vier en doet ook de bezorging van zijn taarten. Eén van zijn klanten is Van der Valk. Zij reageren altijd heel erg enthousiast vertelt Thijs als hij zijn taarten komt bezorgen. Thijs heeft een Wajong-uitkering. Zijn droom is uiteindelijk verder doorleren en misschien wel een betaalde baan. Maar voor nu is dit een hele fijne werkplek.

Eén van medewerkers in de bakkerij is bakker en begeleider Marcel. Hij bakt met zijn handen op zijn rug. Daardoor heeft bijvoorbeeld Thijs enorme stappen heeft gezet naar zelfstandigheid. Marcel: “Het voordeel van de bakkerij is dat er werk voor iedereen is. Thijs kan taarten van A-Z bakken. Maar hier werken ook mensen die kleine deeltaakjes in het bakproces voor hun rekening kunnen nemen.”

Maar de laatste tijd gaat Reinaerde voor de vakmensen op zoek naar bestaande bedrijven en werkplekken waar Reinaerde begeleiders aan toe kan voegen. Werk is er genoeg. We kijken naar de totale maatschappelijke businesscase vertelt Ingrid. “Reinaerde wordt voor ondersteuning bekostigd uit Wmo en Wlz. Als tegenprestatie voor de medewerkers en begeleiders die wij bieden kunnen we bijvoorbeeld ruimten gebruiken. Daardoor hebben we minder huisvestingskosten zelf. We zoeken naar samenwerking, meestal met een gesloten beurs.”

Kijk hieronder de gehele bijdrage van Reinaerde terug:

Estinea

Estinea is een organisatie met haarvaten in de samenleving. Nabuurschap noemen ze dat in het oosten van het land. Estinea werkt met participatiecoaches vertelt managementtrainee Rick Dogger De participatiecoaches zoeken actief de samenwerking met bedrijven. Herman Winkelhorst is zo’n paticipatiecoach. Hij investeert veel in relaties met gemeenten en bedrijven. Hij kijkt samen met een cliënt wat hij/zij zou willen en kunnen. Dan gaat hij vervolgens op zoek naar een plek die past. Werken op een nieuwe plek is altijd eerst met hulp van de coach. Vervolgens probeert Herman een maatje te organiseren vanuit het bedrijf. Dan kan hij als coach een stapje terug zetten.

FC Trias

Privénetwerken van begeleiders zijn cruciaal. Zo is de, inmiddels zeer succesvolle, samenwerking met FC Trias in Winterswijk begonnen vanuit bekenden van Herman. De gemeente wilde invulling geven aan een leegstaand gebouw en FC Trias wilde meer service verlenen aan hun spelers. Herman knoopte het een aan het ander. Nu staat er een professionele tenue-was service in samenwerking met de sociale werkvoorziening. Via crowdfunding zijn professionele was- en droogmachines aangeschaft. Trias zorgt verder voor de goede werkvoorzieningen en Estinea biedt de begeleiding. Joke en Ria werken in de was service. Joke was vroeger naaister dus het werken in de was service past haar als gegoten. Ook Ria is blij met haar werk. Ze heeft het fijn met haar collega’s en de vrijwilligers van de voetbalclub. Ze krijgt veel complimentjes en heeft, heel eerlijk gezegd, geen andere dromen meer.

En Estinea, zijn zij uitontwikkeld? Zeker niet vertelt Rick. “We helpen mee mooi en betekenisvol werk te organiseren, midden in de samenleving. Maar we zijn ook wel te bescheiden. Het mag misschien nog wel wat zakelijker.”

Kijk hieronder de gehele bijdrage van Estinea terug:

Lab's in 2022

Dat het nog zakelijker kan en dat er nog genoeg te leren valt, zien we ook terug in de reacties van deelnemers van het Lab via de chat en in de breakoutrooms van het Lab. Er wordt veel in natura gecompenseerd. Pluryn heeft werkers in het NEC-stadion. NEC stelt seizoenkaarten beschikbaar. We horen ook compensatie door theaterkaartjes. Maar je zou ook afspraken kunnen maken over het in dienst nemen van mensen. Cordaan brengt dit al in de praktijk bij Ikea. Misschien een thema om in een volgend Lab 2030 over door te praten?!

Kijk hieronder de terugkoppeling van de breakoutrooms terug:

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn