Nieuws

Werk mee met ‘99van’

06 januari 2017

Het hebben van een baan staat vaak bovenaan de wensenlijst van mensen met een beperking. Maar het is vaak best lastig om een goede baan te vinden. Tegelijkertijd zijn veel bedrijven bereid om plek te maken voor mensen met een beperking. Maar hoe vinden zij elkaar? Hoe kun je kennis delen? Samen met regionale werkgeversverenigingen en andere partijen in de regio initieert De Normaalste Zaak regionale netwerken door het hele land. Deze netwerken zijn herkenbaar onder de naam “99van”. Gehandicaptenzorgorganisaties kunnen vanuit hun deskundigheid een grote bijdrage leveren aan het succes van deze netwerken.

Banen voor een inclusieve arbeidsmarkt

Werkgevers willen werken aan een inclusieve arbeidsmarkt en werkvloer die een afspiegeling is van de samenleving. Ze leveren een bijdrage aan het sociaal akkoord (100.000 banen) door werk voor de brede doelgroep te creëren in het eigen bedrijf en bij toeleveranciers. Onbeperkt aan de Slag wordt benut als instrument om in contact te komen met kandidaten uit de doelgroep.

Ambitie en transparantie

Werkgevers zijn open en transparant over hun ambities op het gebied van inclusief werkgeven. Binnen een jaar wordt een ambitie geformuleerd voor het concreet aantal te realiseren banen voor mensen met een arbeidsbeperking, middels workshops en kennissessies van o.a. AWVN adviseurs worden deze ambities ook gemonitord en gerealiseerd.

Het delen van kennis & netwerk

Werkgevers delen hun kennis en ervaring in het netwerk om elkaars knelpunten op te lossen. Daarnaast hebben werkgevers ook een ambassadeursrol en dragen zij bij aan activiteiten voor kennisdeling binnen en buiten het 99van netwerk. Werkgevers vragen aandacht voor een bijdrage aan de inclusieve arbeidsmarkt in hun eigen netwerk en motiveren collega werkgevers.

In dialoog met de overheid

Werkgevers willen het gesprek aangaan met overheden en instanties over een betere uitvoeringspraktijk. Daarvoor leveren werkgevers gevraagd en ongevraagd input voor de dialoog te met de (lokale) overheid over de regelgeving en beleid rondom inclusief werkgeven.

Regionale netwerken in opbouw

In verschillende regio’s zijn regionale netwerken op opbouw of al aan de slag, zoals in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Maastricht Heuvelland. Partners kunnen deelnemen aan meerdere netwerken. Landelijk werkende bedrijven of partners met meerdere vestigingen hebben zo de mogelijkheid om de aandacht voor inclusief werkgeven intern te spreiden en te verbreden over meerdere locaties.

Helpdesk

Als 99van-regiopartner van De Normaalste Zaak kunt u gebruikmaken van onze helpdesk. U kunt er terecht met al uw vragen over inclusief werkgeven. Telefoon 070 850 86 60, E-mail helpdesk@denormaalstezaak.nl.

Ook bij u in de buurt?

Er zijn al diverse 99+ actief waar u zich bij kunt aansluiten:

Ziet u mogelijkheden om samen met andere werkgevers te starten met een 99van-netwerk in uw regio? Neem dan contact op met Hester ten Dolle, via info@denormaalstezaak.nl.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: