Nieuws

Werken aan optimale vrijheid

01 juni 2015

Op dinsdag 26 mei 2015 kwamen 100 professionals uit de ouderen- en verstandelijk gehandicaptenzorg naar de conferentie ‘Leren over vrijheid’ in de Jaarbeurs. Vilans organiseerde deze conferentie als afsluiting van het project In voor beter, leven in vrijheid. VWS is initiatiefnemer en opdrachtgever van dat programma. Vilans begeleidde de opzet, uitvoering en verantwoording van de resultaten. Tijdens deze bijeenkomst deelden de zeven zorgorganisaties die deelnamen aan dit project hun ervaringen over het werken aan optimale vrijheid voor cliënten.

Na de introductie van Jennie Mast, senior adviseur Vrijheidsbeperking bij Vilans en projectleider, vertelden de zeven organisaties (De Wever, Zuidwester, Dichterbij, Valkenhof, Zorgverlening Het Baken, Philadelphia en Pluryn) hoe zij de afgelopen 12 maanden werkten aan meer vrijheid voor cliënten. Een theatervoorstelling van PodiumT liet de dilemma’s zien die de organisaties daarbij tegenkwamen. Duidelijk werd dat het vergroten van vrijheid van cliënten op individueel niveau simpel lijkt, maar op organisatieniveau complexer is dan men denkt.

Vrijheidsbeleving in plaats van vrijheidsbeperking Samen met verschillende organisaties heeft Vilans de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het terugdringen van vrijheidsbeperking van cliënten. In het traject ’In voor Beter, leven in vrijheid’ is naar aanleiding van die eerdere ervaringen gekozen voor een andere aanpak: niet het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen stond centraal, maar het werken aan optimale vrijheid voor cliënten én medewerkers. Het werken aan vrijheidsbeleving raakt daarbij alle lagen in een zorgorganisatie. Het vraagt om een cultuuromslag. De ervaringen van de deelnemende organisaties laten zien dat het daarvoor nodig is cliënten, naasten en de gehele organisatie (van receptionist tot bestuurder) te betrekken. Daarnaast kan meer vrijheid voor cliënten alleen gerealiseerd worden door ook medewerkers meer vrijheid te geven, om patronen los te kunnen laten en te mogen experimenteren.

Over het traject ‘In voor beter, leven in vrijheid’ De aanpak van het project richt zich op een organisatie-brede cultuur en gedragsverandering op gang te brengen om optimale vrijheid aan cliënten in de VG en VVT te bieden. De deelnemende zorgorganisaties ontvingen een traject op maat, waarbij een Vilans coach de interne projectteams ondersteunde. Eigen keuzes en een eigen strategie waren uitgangspunt voor de verandering.

Inspiratie voor andere organisaties De  opbrengsten van het project worden breed gedeeld. Op die manier, kunnen andere zorgorganisaties zien wat ervoor nodig is om écht cliëntgericht te werken met zoveel mogelijk ruimte voor vrijheid. De lessen, inzichten en ervaringen van het project zijn gebundeld in het boekje ‘In voor beter, leven in vrijheid’.

Meer informatie Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Jennie Mast, projectleider (06) 2281 0601 j.mast@vilans.nl.