Nieuws

Wet cliëntenrechten zorg gesplitst

12 februari 2013

Het kabinet splitst het voorstel voor een Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) in vijf delen. Dat staat in een brief die minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Volgens de bewindslieden roept de gekozen opzet van de Wcz te veel vragen op en roept het plan te veel weerstand op.

Het wetsvoorstel werd in juni 2010 door demissionair minister Klink van Volksgezondheid naar de Kamer gestuurd. De wetswijziging zou de juridische positie van zorgcliënten beter moeten verankeren: klagen over zorginstellingen moet eenvoudiger worden, cliënten krijgen recht op medezeggenschap en inzage in het eigen dossier. Het bestuur van zorginstellingen wordt in alle gevallen eindverantwoordelijk voor geleverde zorg.

Alleen het klachtrecht
Schippers en Van Rijn laten nu in hun eigen voorstel alleen het klachtrecht overeind; dat belangrijkste onderwerp van de Wcz wordt geregeld met een nota van wijziging die in april moet komen.
Andere delen worden uit de wet gehaald: ook in april komt een wijziging van de Kwaliteitswet zorginstellingen.
Later dit jaar volgt een nieuw wetsvoorstel waarin het bestuur van zorginstellingen wordt geregeld.
Andere onderwerpen – een aanpassing van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst en een wijziging van de Wet toelating zorginstellingen – komen later deze kabinetsperiode.

Deze pagina is een onderdeel van: