Nieuws

Wet Langdurige Zorg gepubliceerd in het staatsblad

13 december 2014

De Wet Langdurige Zorg die op 2 december 2014 is aangenomen door de Eerste Kamer is op 12 december 2014 gepubliceerd in het staatsblad. Daarmee wordt de wet per 1 januari 2015 van kracht.