Nieuws

Wet langdurige zorg aangenomen in de Eerste Kamer

02 december 2014

De Eerste Kamer heeft vandaag de Wet langdurige zorg (Wlz) aangenomen. Hierdoor wordt de Wlz per 1 januari aanstaande definitief van kracht.

De wet is met 49 stemmen vóór aangenomen. Niet alle partijen ondersteunen dus de invoering van de Wlz. De partijen die tegenstemden, deden dit vanuit hun inhoudelijke kritiek op de wet en/of vanwege de (te) snelle invoering.

Motie verworpen

Tijdens de behandeling van de wet op 25 november is er één motie ingediend, bedoeld om de onderwerpen van de zorgplanbespreking opnieuw op te nemen in de wet zelf. Deze waren in de behandeling in de Tweede Kamer, mede door de lobby van de VGN, juist uit de wet gehaald en naar lagere wetgeving verplaatst, zodat meer flexibliteit en aansluiting bij de sector mogelijk is. Wij zijn blij dat deze motie in Eerste Kamer is verworpen en de te bespreken onderwerpen niet vastgelegd worden in de wet zelf.

Invoering in 2015

De Wlz wordt nu gereedgemaakt voor publicatie in het staatsblad. Daarnaast wordt de laatste hand gelegd aan de bijbehorende lagere wetgeving. Dit moet voor 1 januari 2015 zijn afgerond.

Gevolgen voor aanbieders

De VGN organiseert voor leden op 16 december de bijeenkomst "Wlz, zo wordt het in 2015". Hierin zullen sprekers van VWS, CIZ, zorgkantoren en het Zorginstituut ingaan op de praktische gevolgen van de Wlz voor aanbieders in de gehandicaptenzorg.