Nieuws

Wetsvoorstel Zorg en dwang loopt vertraging op in Eerste Kamer

05 november 2013

De Eerste Kamer heeft onlangs besloten de procedure van het wetsvoorstel Zorg en dwang aan te houden in afwachting van het wetsvoorstel Verplichte geestelijke gezondheidszorg (ggz) dat op dit moment in (nog schriftelijke) behandeling is van de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft dit besluit genomen, omdat zij beide wetsvoorstellen in samenhang wil behandelen. Gevolg hiervan is dat invoering van het wetsvoorstel Zorg en dwang mogelijk vertraging oploopt.

De VGN heeft samen met de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en het Instituut van Psychologen (NIP), een brief aan de Eerste Kamer gestuurd, waarin wij hen verzoeken het wetsvoorstel Zorg en dwang alsnog zo spoedig mogelijk in procedure te nemen en inhoudelijk te behandelen (bijlage).

Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van: