Nieuws

Whitepaper Toekomst van Dagbesteding

10 mei 2022

Vanuit onze visie hebben we in 2030 een samenleving waarin iedereen een betekenisvol leven kan leiden in verbinding met de samenleving. Daar werken we met elkaar naar toe. Maar hoe gaan we dit samen voor elkaar krijgen? Wat betekent dit voor de toekomst van dagbesteding? En welke rol kan de inrichting hierin spelen? Deze vragen stonden centraal in het rondetafelgesprek die Exsta met de VGN over dit onderwerp heeft georganiseerd met als uitgangspunt elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. De resultaten van deze inspirerende bijeenkomst zijn door Exsta gebundeld in een Whitepaper

Inrichting dagbesteding
Inrichting dagbesteding

Whitepaper De toekomst van dagbesteding

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!  Dat is één van de conclusies uit het rondetafelgesprek. Alle gehandicaptenorganisaties hebben namelijk te maken met dezelfde dilemma's met betrekking tot dagbesteding en kunnen elkaar helpen door de best practices te delen.  Door zowel buiten naar binnen te halen, als binnen naar buiten is het mogelijk verschillende doelstellingen te behalen.

De inzet van technologie

De inzet van technologie kan helpen om de doelen van de dagbesteding te verwezenlijken. Zo hebben een aantal organisaties een “living lab” in huis waar ze innovaties testen met hun cliënten, ervaring opdoen met 3d printing van orthopedische schoenleesten en bijvoorbeeld sokken met stressmeting testen. Door de samenwerking te zoeken met andere bedrijven, bijvoorbeeld voor het verwerken van GFT, ontstaan nieuwe mogelijkheden. En kan zelfs een bijdrage worden geleverd aan de Green Deal.

Omdenken en kennisdeling is nodig om barrières binnen en buiten de organisatie te doorbreken, waardoor dagbesteding naar een nog hoger plan kan worden getild!

 

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: