Nieuws

'Wij kunnen het niet alleen, we moeten kennis delen'

01 februari 2021

Hoe kun je weten wat iemand wil als communicatie met woorden onmogelijk is? De zorgmedewerkers van de Marius Meijboom in Amsterdam betrekken de kennis van ouders en verwanten heel nadrukkelijk in de zorg en ondersteuning aan de bewoners. 'De ervaring van de ouders is onontbeerlijk. Kennis met elkaar delen is zo belangrijk. Ook als het niet om zorggerelateerde vragen gaat. Familie is dan meer dan familie.'

samenwerken

Tessa Siepe is begeleider op de Marius Meijboom. Zij werkt met een cliëntengroep bestaande uit zes personen met een ernstig meervoudige beperking. De Marius Meijboom is een woon- en logeerhuis en 4 jaar geleden ontstaan uit een samenwerking tussen Cordaan, Omega en Ons Tweede Thuis. Het moderne gebouw ligt op IJburg in Amsterdam en lijkt wel een grote taartpunt van vier verdiepingen. Of beter nog, op de boeg van een schip dat uit de naastgelegen waterpartij oprijst. De groep van Siepe is een tienergroep variërend in leeftijd van 12 tot 21 jaar.

Het delen van geluksmomenten

‘Sommige ouders komen dagelijks bij ons binnen’, vertelt Siepe. ‘Voor de gezelligheid én voor ondersteuning in de zorg voor hun kind. Ze zijn er natuurlijk niet altijd en missen veel van hun kinderen. Om dit gemis enigszins op te vangen delen we onze ervaringen met hen door bijvoorbeeld een filmpje te maken of via face-time contact te leggen. We zijn er alert op dat we geluksmomenten delen', vertelt Siepe.

Samenwerken via een app

Daarnaast maken de medewerkers van de Marius Meijboom gebruik van de ‘Samen Zien’ app. Die zij in samenwerking met de ouders van de bewoners hebben ontwikkeld. 'Als we een doelgerichte vraag hebben, maken we gebruik van de app. Zo was er laatst een bewoner die slecht at. Via de app vroegen wij aan familie om mee te kijken. Is er iets in de benadering dat anders kan? Bied ik de vork verkeerd aan? Als één van de ouders of een collega van de dagbesteding of iemand anders uit het netwerk zoiets in deze app ziet, dan kunnen ze meteen reageren.'

De ervaring van ouders is onontbeerlijk

Siepe vertelt met passie over haar vak. ‘We zijn er in eerste instantie voor de cliënt, maar ook voor de ouders. Zij delen de geschiedenis van hun kind met ons. Verdriet en geluk lopen door elkaar heen. Wij gaan met respect om met de diepliggende zorg van de ouders die hun kind vaak lang in huis hebben gehad, maar op zeker moment moesten besluiten om de zorg uit handen te geven. Een proces waar men langzaam naartoe groeit. We zien vaak dat ouders er op een gegeven moment aan toe zijn dat de dagelijkse zorg wordt overgenomen. Maar wij kunnen het niet alleen. De ervaring van de ouders is onontbeerlijk. Kennis met elkaar delen is zo belangrijk!’

Familie is meer dan familie

Siepe vertelt dat zij niet alleen op het gebied van de zorg gebruik maken van de kennis van ouders en verwanten. Als iemand heel veel ervaring heeft met bijvoorbeeld projectmanagement of ICT, dan vragen zij advies op dát gebied. 'Familie is dan meer dan familie. We merken dat men blij is een bijdrage te kunnen leveren ook als het niet om zorg gaat.’

Samenwerking in optima forma

'We hebben een klimaat gecreëerd waarin we open staan voor feedback. Als een ouder teleurgesteld is, of een klacht heeft, dan kan dat gezegd worden zonder dat het door ons als team of individueel teamlid meteen gezien wordt als een bedreiging. We proberen in zo’n geval samen te kijken hoe iets anders kan. Samenwerking in optima forma.’

Meer informatie

VGN is op zoek naar mooie voorbeelden van samensturing. Kent u inspirerende voorbeelden? Neem contact met ons op via communicatie@vgn.nl.

Stijn Rademaker

Deze pagina is een onderdeel van: