Nieuws

Wijziging BZA 2012 -opheffing contracteerplicht intramurale zorg en wijziging Zorgindicatiebesluit (Extreme zorgzwaarte)

26 januari 2012

Met de wijziging van het Besluit zorgaanspraken AWBZ (BZA) worden twee zaken geregeld:
dat per 1 januari 2012 de contracteerplicht voor de intramurale zorg is opgeheven. Deze maatregel was al door de Staatsecretaris eerder aangekondigd. 
Het CIZ dat AWBZ verzekerden indiceert voor de zorgzwaartepakketten, krijgt geen rol voor indiceren bij zorg die buiten de zzp's valt (dit speelt bij de Extreme Zorgzwaarte). Het zorgkantoor toetst bij Extreme Zorgzwaarte op grond van de aanspraken zoals verwoord in de Regeling zorgaanspraken (RZa). In de  toelichting bij deze wijziging van het BZA leest u hierover meer.    

Deze pagina is een onderdeel van: