Wlz-beleidsregels 2025: herpublicatie voor prioritaire prestaties volgt

De NZa heeft Wlz-beleidsregels 2025 gepubliceerd. Voor zogenaamde prioritaire prestaties (prestaties ZG, VG7 en SGLVG) vindt later deze maand een herpublicatie plaats.

geld

Het Wlz-kostenonderzoek van de NZa leidt vanwege een mismatch tussen het kostenmodel en de aangeleverde data niet tot een integrale herijking van Wlz-beleidsregelwaarden GHZ per 2025. De beleidsregelwaarden die de NZa nu heeft gepubliceerd zijn op reguliere wijze van 2024 op 2025 ge├»ndexeerd. De NZa heeft echter erkend dat alleen indexatie voor de prioritaire prestaties ZG, VG7 en SGLVG niet passend is. Daarom is de NZa voornemens om voor die prestaties een alternatieve rekenmethode toe te passen om te komen tot beleidsregelwaarden voor het jaar 2025.


Verbetering PNIL-toerekening

Mede op advies van de VGN onderzoekt de NZa of die alternatieve rekenmethode verbeterd kan worden door PNIL-kosten goed toe te delen aan die prioritaire prestaties. Daarvoor heeft de NZa vorige maand een aanvullende uitvraag gedaan bij ruim 60 aanbieders. De NZa voert momenteel analyses uit op die aangeleverde PNIL/PIL-gegevens, waardoor toepassing van die alternatieve rekenmethode voor prioritaire prestaties later deze maand leidt tot herpublicatie van de beleidsregelwaarden 2025. 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Renate Reusch
Telefoonnummer
06-13203921
Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van