Nieuws

Wlz kompas: duiding van de Wlz door het Zorginstituut

30 juli 2015

Op de website van Zorginstituut Nederland is het Wlz-kompas gepubliceerd. In het Wlz-kompas duidt het Zorginstituut de zorg die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Er wordt ook ingegaan op hoe de Wlz-aanspraken zich verhouden tot andere wettelijke regelingen. De informatie in het Wlz-kompas is bestemd voor burgers en voor professionals in de zorg zoals  zorgaanbieders, zorgkantoren, indicatiestellers, brancheorganisaties en cliëntorganisaties.

Groeidocument
Het Wlz-kompas is geen statisch document. Het kompas is een groeidocument waarin het Zorginstituut de informatie over de Wlz aanspraken geregeld aanvult en actualiseert. Dit wordt gedaan aan de hand van signalen en vragen over de Wlz die het Zorginstituut bereiken. Mist u informatie in het kompas of hebt u opmerkingen over de inhoud, dan kunt u hiervoor het contactformulier op de website gebruiken. Op de website van Zorginstituut Nederland kunt u overigens ook het Zvw-kompas vinden.