Nieuws

Zeggenschap en inclusie voor mensen met EMB?

10 augustus 2012

Mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) lopen veel risico de regie en controle over hun eigen leven te verliezen. Zij raken gemakkelijk buitengesloten van de samenleving. Het leernetwerk Zeggenschap & Inclusie, onderdeel van het verbeterprogramma voor de gehandicaptenzorg, helpt organisaties om de zeggenschap van mensen met EMB te stimuleren en vergroten. Aanmelden voor drie bijeenkomsten is nog mogelijk. Geef u snel op!

Tijdens drie bijeenkomsten deelt u kennis, ervaringen, instrumenten en goede voorbeelden met iedereen die deelneemt aan dit leernetwerk. Leren gebeurt in interactie met andere deelnemers. De inhoud van de bijeenkomsten bepaalt u met elkaar. Deelnemers krijgen toegang tot de online community op het Kennisplein.

Data en aanmelding
Aanmelden voor de leernetwerkbijeenkomsten is nog mogelijk. Geef uzelf of uw team op voor de startbijeenkomst op 11 september 2012 en/of voor de bijeenkomsten op 31 januari en 13 juni 2013. Mail het ingevulde aanmeldformulier naar Judith Oosterom of bel haar voor meer informatie. Schrijf u in voor één of meer van de leernetwerkbijeenkomsten

Doel
Betrokkenheid en deelname van mensen met EMB aan de maatschappij bevorderen en borgen zodat zij meer zeggenschap over het eigen leven en een gelijkwaardiger positie in de maatschappij krijgen.

Aanpak

  • We gebruiken instrumenten en methodieken uit de veranderKIZT: Kwaliteits-, Inclusie- en Zeggenschap Tools. Waar nodig passen we deze aan voor optimaal gebruik in de praktijk.
  • We bekijken wat in de organisatie nodig is om zeggenschap & inclusie te stimuleren. Bijvoorbeeld in beleid of cultuur (actie, uitvoering en implementatie).
  • Door het verfijnen van de tools uit de VeranderKIZT zorgen we ervoor dat nog meer mensen en organisaties profijt hebben van alle beschikbare kennis.
  • Zeven teams volgen het intensieve traject. Zij krijgen ondersteuning en advies van een vaste coach. Aanmelden voor dit traject is niet meer mogelijk.

Wat levert het op?

  • Meer zeggenschap en inclusie voor mensen met EMB.
  • Inzicht in belemmerende en bevorderende factoren in de organisatie.
  • Kennis en inzicht door uitwisseling van verhalen, tips, do’s, dont’s en best practices.

Meer informatie?
Klik hier voor meer informatie over het verbeterprogramma, dit leernetwerk of één van de andere zeven thema's.

Deze pagina is een onderdeel van: